Verstuur uw configuratie

Code
Leeg veld
Leeg veld
Leeg veld
Leeg veld
Leeg veld

BERICHT OVER DE VERTROUWELIJKHEID' VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN VERZOEKEN VAN KLANTEN/CONSUMENTEN VIA DE WEBSITE VAN TOYOTA BELGIUM (MET INBEGRIP VAN HET PORTAAL 'MYTOYOTA') OF DE APPS VAN TOYOTA BELGIUM (MET INBEGRIP VAN DE APP 'MYTOYOTA')Informatie die moet worden meegedeeld aan elke klant of geïnteresseerde consument die via de website van Toyota (met inbegrip van het portaal 'MyToyota') of een app van Toyota (met inbegrip van de app 'MyToyota') contact wenst op te nemen met het merk om een vraag te formuleren (proefrit, OSB, verzoek om productinformatie...) en die in de overeenkomstige webformulieren moet worden opgenomen: 

Toyota Belgium SA, gevestigd te 1932 Zaventem, Leuvensesteenweg 369, ondernemingsnummer BE 0403.425.770 en Toyota Motor Europe NV/SA ('TME'), Bourgetlaan 60, 1140 Brussel, zullen als 'Verwerkingsverantwoordelijken' uw persoonsgegevens (op de hierna vermelde manier) verzamelen voor de hierna vermelde doeleinden. 

Wanneer u op de website van Toyota of via een app van Toyota contact met ons opneemt om een proefrit te vragen, een prijsofferte, een brochure of een afspraak, of met elk ander verzoek om informatie over producten, diensten of apps van Toyota, zijn de volgende regels van toepassing: 

- Wij vragen u om ons de volgende persoonsgegevens mee te delen: Uw naam, voornaam, aanspreektitel, taal, postadres, e-mailadres, vast en/of mobiel telefoonnummer; 

- Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken om op uw verzoeken te antwoorden en er gevolg aan te geven; 

- Uw persoonsgegevens zullen niet worden gedeeld met andere bedrijven, afgezien van het feit dat u op bepaalde vragen antwoord kunt krijgen via de erkende distributeur/reparateur die u hebt gekozen klik hier voor toegang tot de lijst van onze Erkende Dealers/Reparateurs); en 

- om ons in staat te stellen gevolg te geven aan uw verzoeken en u in staat te stellen uw verzoeken vlot te volgen, zullen wij uw persoonsgegevens bewaren gedurende 6 maanden na de datum waarop u ze hebt meegedeeld. Na deze periode zullen ze worden verwijderd. 

De bovenstaande regels moet worden geïnterpreteerd in samenhang met het algemene beleid voor privacy en gegevensbescherming van Toyota, dat de algemene modaliteiten van de verwerking van uw persoonsgegevens beschrijft en dat u moet hebben gelezen en aanvaard. Gelieve deze link te volgen Klik hier om de webformulier te raadplegen.

Leeg veld
Leeg veld
Invullen

De informatie die je geeft zal niet gebruikt of gedeeld worden anders dan om je aan de gewenste informatie te helpen. Voor meer informatie, lees meer over ons privacybeleid.

Dank u
Uw configuratie is verzonden.
Code

Meer over Toyota