1. Owners
 2. Connected Services
 3. MyT App
 4. Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE DIENSTEN TOYOTA CONNECTED

HOOFDSTUK 1: DE DIENSTEN

1. BELANGRIJKE DEFINITIES EN OVERZICHT


In deze gebruiksvoorwaarden:

 • betekent MyToyota-account uw MyToyota-account die toegankelijk is via het MyToyota-portaal (website) en/of de MyToyota-app;
 • betekent diensten de telematicadiensten en, op voorwaarde dat u een Toyota-voertuig met ingebouwde functionaliteit voor internettoegang heeft, de dienst voor internettoegang en de inhoudsdiensten;
 • verwijst telematicadiensten naar de diensten met betrekking tot uw reis, rijervaring en gemoedsrust, zoals beschreven in hoofdstuk 2;
 • betekent dienst voor internettoegang de dienst voor internettoegang die beschreven is in hoofdstuk 3;
 • betekent inhoudsdiensten de (entertainment) diensten die via de dienst voor internettoegang worden aangeboden, zoals beschreven in hoofdstuk 3;
 • betekent gebruiksvoorwaarden de onderhavige gebruiksvoorwaarden;
 • betekent TME, we, ons of onze Toyota Motor Europe NV, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in het kader van de Belgische wet, met hoofdzetel in Bourgetlaan 60, 1140 Brussel, België, en geregistreerd in de kruispuntbank van ondernemingen met het ondernemingsnummer 0441.571.714;
 • betekent externe dienstverlener elke dienstverlener met uitzondering van TME die betrokken is bij het aanbieden van de dienst voor internettoegang en/of de inhoudsdiensten aan u;
 • verwijst gebruiker, u of uw naar elke natuurlijke of rechtspersoon die via zijn/haar MyToyota-account een abonnement heeft genomen op de diensten.

Overzicht van deze gebruiksvoorwaarden:

Diensten / abonnement (Hoofdstuk 1)

Telematicadiensten

(Hoofdstuk 2)

(Afhankelijk van uw Toyota-voertuig)

Dienst voor internetconnectiviteit en gerelateerde diensten

(Hoofdstuk 3)Algemene bepalingen (Hoofdstuk 4)


 

2. DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VORMEN EEN CONTRACT TUSSEN U EN ONS

2.1 Door een abonnement te nemen op de diensten, sluit u een contract af met TME (i) voor de levering door ons en het gebruik door u van de telematicadiensten en (ii) voor de aanbieding door ons van uw toegang tot en het gebruik van de dienst voor internettoegang en inhoudsdiensten. Het contract wordt geregeld door deze gebruiksvoorwaarden.

3. HOE KUNT U TOEGANG KRIJGEN TOT EN GEBRUIK MAKEN VAN DE DIENSTEN? - UW ABONNEMENT OP DE DIENSTEN CONFIGUREREN

3.1 Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de diensten, dient u zich eerst op de diensten te abonneren..

3.2 Uw abonnement op de diensten is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

3.2.1 u heeft een MyToyota-account;

3.2.2 uw Toyota-voertuig is uitgerust met online-autofunctionaliteiten;

3.2.3 u heeft deze gebruiksvoorwaarden aanvaard;

3.2.4 u heeft uw abonnement geactiveerd, en

3.2.5 u heeft de bijkomende voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van de externe dienstverlener aanvaard die de toegang tot en het gebruik regelen van de dienst voor internettoegang en/of de inhoudsdiensten (zoals beschreven in hoofdstuk 3) als uw Toyota-voertuig uitgerust is met ingebouwde functionaliteit voor internettoegang.

3.3 Merk op dat, als u vanuit meerdere (mobiele) apparaten toegang neemt tot uw MyToyota-account, de functies met betrekking tot bepaalde diensten (inclusief activering/deactivering van de "privacymodus", de traceerbaarheid van uw Toyota-voertuig, enz.) op elk toestel beschikbaar zullen zijn.

 

4. HOE KUNT U DE DIENSTEN BEËINDIGEN?

4.1 U heeft het recht om de diensten gelijk wanneer te beëindigen zonder enige vergoeding aan ons te moeten betalen.

4.2 Er zijn verschillende manieren om de diensten te beëindigen

4.2.1 Annuleren van uw abonnement op de diensten voor uw Toyota-voertuig:

Als u het abonnement op de diensten voor uw Toyota-voertuig wilt annuleren, dient u dit te doen via uw MyToyota-account (op de MyToyota-app of het MyToyota-portaal). Door uw abonnement te annuleren, worden de diensten voor uw Toyota-voertuig volledig stopgezet.

Als u uw abonnement heeft geannuleerd, kunt u via uw MyToyota-account gelijk wanneer opnieuw een abonnement op de diensten nemen. Merk op dat, om opnieuw een abonnement te nemen, u dezelfde procedure dient te doorlopen als voor uw eerste abonnement (inclusief het aanvaarden van deze gebruiksvoorwaarden). Merk ook op dat alle voertuiggerelateerde gegevens die in het kader van uw vorige abonnement werden gegenereerd, verloren zullen gaan.

Als u meer dan één Toyota-voertuig aan uw MyToyota-account heeft gekoppeld, dient u het Toyota-voertuig te selecteren waarvoor u uw abonnement wilt annuleren of opnieuw een abonnement wilt nemen.

4.2.2 4.2.2 Verwijderen van uw Toyota-voertuig uit uw MyToyota -account: :

U kunt de diensten voor uw Toyota-voertuig permanent beëindigen door uw Toyota-voertuig te verwijderen uit uw MyToyota-account.

Merk op dat als u uw Toyota-voertuig per vergissing uit uw MyToyota-account verwijdert, u contact dient op te nemen met een erkende verdeler om uw MyToyota-account opnieuw te valideren, zodat u opnieuw een abonnement kunt nemen op de diensten voor uw Toyota-voertuig.

4.2.3 Wanneer u uw Toyota-voertuig verkoopt of op een andere manier de eigendom ervan overdraagt of wanneer uw Toyota-voertuig gestolen of verloren raakt (en niet wordt teruggevonden): :

Als u uw Toyota-voertuig verkoopt of de eigendom ervan overdraagt aan een andere persoon of aan een professionele wederverkoper, of als uw Toyota-voertuig gestolen of verloren is geraakt (en niet werd teruggevonden), dient u uw Toyota-voertuig overeenkomstig clausule 4.2.2. uit uw MyToyota-account te verwijderen.
Als u uw Toyota-voertuig verkoopt of de eigendom ervan overdraagt, dient u de koper of de bestemmeling van de overdracht mee te delen dat het voertuig een geconnecteerde wagen is en dat de koper/bestemmeling van de overdracht de mogelijkheid heeft om een abonnement op de diensten te nemen via zijn/haar eigen MyToyota-account. U kunt de diensten op geen enkele manier verkopen of overdragen aan de koper/bestemmeling van de overdracht.5. OPSCHORTING OF BEËINDIGING DOOR ONS VAN DE DIENSTEN / UW ABONNEMENT – PRIVACYMODUS

5.1 We hebben het recht om het aanbieden van alle of een deel van de diensten op te schorten en/of uw abonnement op de diensten te beëindigen, op gelijk welk tijdstip, zonder voorafgaande kennisgeving of gerechtelijke tussenkomst en zonder enige vergoeding aan u te betalen, door u via uw MyToyota-account of door het verzenden van een e-mail in kennis te stellen, wanneer:

5.1.1 u inbreuk pleegt op deze gebruiksvoorwaarden;

5.1.2 we in goed vertrouwen bepalen dat een dergelijke opschorting en/of beëindiging voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan een bevel of een beslissing van een rechtbank of van een bevoegde autoriteit of om te voldoen aan een bepaling van de relevante wetgeving; of

5.1.3 als er zich een geval van overmacht voordoet waardoor we de diensten niet volledig of gedeeltelijk kunnen aanbieden.

5.2 Als we de aanbieding van alle of een deel van de diensten opschorten in overeenstemming met clausule 5.1.3, zullen we alle redelijke maatregelen nemen om uw toegang tot en het gebruik van de betrokken diensten zo snel mogelijk te hervatten.

5.3 We kunnen uw abonnement op de volledige diensten of een deel ervan ook gelijk wanneer beëindigen als we algemeen beslissen om de diensten volledig of gedeeltelijk stop te zetten voor al onze gebruikers of voor alle gebruikers in uw land of regio, door u via e-mail en/of via uw MyToyota-account een voorafgaande kennisgeving van dertig (30) kalenderdagen te geven.

5.4 Als we een van de diensten opschorten, uw abonnement op de diensten beëindigen of de dienst voor internettoegang beëindigen in overeenstemming met clausule 5.1 tot en met 5.3, heeft u geen recht op en kunt u geen eis indienen voor een vergoeding, terugbetaling of schadevergoeding met uitzondering van de terugbetalingen die uitdrukkelijk vermeld zijn in deze gebruiksvoorwaarden.

5.5 Als u op gelijk welk tijdstip de "privacymodus" wilt activeren (m.a.w. voorkomen dat we de geolocatie van uw Toyota-voertuig gebruiken), kunt u dit doen via de MyToyota-app en/of uw MyToyota-account. Als u dit doet, kunnen we uw Toyota-voertuig niet langer lokaliseren. Merk op dat de activering van de privacymodus impact heeft op alle diensten die gebruik maken van geolocatie. Hou er in dit verband rekening mee dat vele diensten (volledig of gedeeltelijk) gebruik maken van de geolocatiegegevens van uw Toyota-voertuig. Wanneer de "privacymodus" dus actief is, kunnen deze diensten onbeschikbaar zijn of kan de kwaliteit en nauwkeurigheid ervan worden beïnvloed. Als u de "privacymodus" heeft geactiveerd, kunt u bijvoorbeeld niet langer gebruik maken van de dienst waarmee u uw Toyota-voertuig kunt lokaliseren en kunnen we uw Toyota-voertuig niet lokaliseren na een botsingsmelding.

De status van de "privacymodus" (actief of niet actief) blijft ongewijzigd tot u de status weer verandert. U kunt de huidige status van de "privacymodus" vinden via uw MyToyota-account en/of de MyToyota-app.

U heeft geen recht op ontvangst van een vergoeding of terugbetaling van ons als één of meer van de diensten niet functioneren of slechts gedeeltelijk functioneren omdat u de "privacymodus" heeft geactiveerd.HOOFDSTUK 2: DE TELEMATICADIENSTEN

6. WAT ZIJN DE TELEMATICADIENSTEN?

6.1 Hier beschrijven we het algemene doel van de telematicadiensten.

6.2 De telematicadiensten zijn:

1. Lokaliseren van uw Toyota-voertuig

U kunt via de MyToyota-app (of via het MyToyota-portaal) de laatste live-locatie van uw Toyota-voertuig controleren, m.a.w. de locatie waar uw Toyota-voertuig is geparkeerd. De locatie van uw Toyota-voertuig wordt opgehaald op basis van het laatste geolocatie-gegevenspunt dat van uw Toyota-voertuig werd ontvangen op het ogenblik dat u het contact van uw Toyota-voertuig het laatst heeft uitgeschakeld.

U kunt de geparkeerde locatie van uw Toyota-voertuig op een kaart visualiseren, samen met het locatieadres (indien beschikbaar) en het tijdstip waarop het voertuig op die locatie werd achtergelaten. U kunt via uw MyToyota-account of via andere toepassingen (bijv. Apple Maps, Google Maps, enz.) navigatie activeren om u naar uw Toyota-voertuig te geleiden (de route, de afstand en de wandeltijd naar uw Toyota-voertuig zien).

Als uw Toyota-voertuig uitgerust is met een apparaat waarmee toegang tot en gebruik van de dienst voor internettoegang mogelijk is, wordt de locatie van uw Toyota-voertuig frequent doorgestuurd tijdens het rijden, zodat u de live-locatie van uw voertuig met anderen kunt delen. Door een gedeelde live-locatie in te stellen, kunt u de contactpersonen selecteren waarmee u uw locatie wilt delen en voor hoelang. U kunt uw ID op sociale media gebruiken om deze functie te activeren.

2. Rijanalyse

U kunt via de MyToyota-app (of via het MyToyota-portaal) registraties raadplegen over uw rijstijl/-gedrag op basis van geolocatiegegevens, informatie van gyro- en G-sensoren, de kilometerstand en het brandstofverbruik. Deze registraties worden per verplaatsing beschikbaar gesteld. U kunt elke individuele verplaatsing als "privé" of "zakelijk" markeren en een rapport genereren waarin u verschillende zaken kunt zien, zoals hard afremmen en hard accelereren, samen met het tijdstip en de locatie.

3. Planning van uw reis

Als uw Toyota-voertuig uitgerust is met een geconnecteerde ingebouwde navigatie-eenheid, kunt u uw reis naar wens ontwerpen op de MyToyota-app en vervolgens naar uw Toyota-voertuig sturen. U kunt een bepaald starttijdstip of een gewenst aankomsttijdstip instellen. De routeberekening voorspelt de waarschijnlijke verkeersomstandigheden op dat tijdstip en duidt de reistijd dienovereenkomstig aan. U kunt de door u verstuurde verplaatsingen controleren, bewerken en opnieuw versturen naar uw Toyota-voertuig. U kunt optionele locaties toevoegen die voor u interessant zijn op de weg naar uw bestemming. Meer informatie over de verbinding en de werking van uw ingebouwde navigatie-eenheid is te vinden in de gebruikershandleiding van uw Toyota-voertuig of op het MyToyota-portaal.

4. Begeleiding laatste kilometer

Als uw Toyota-voertuig uitgerust is met een geconnecteerde ingebouwde navigatie-eenheid, zal de MyToyota-app voorstellen om u te begeleiden naar de bestemming die u in uw ingebouwde navigatie heeft ingesteld nadat u de wagen heeft verlaten. Deze dienst is gebaseerd op het verschil tussen de locatie van uw bestemming en de locatie waar u uw Toyota-voertuig heeft geparkeerd. Met andere woorden: als u uw Toyota-voertuig niet dicht bij de in uw navigatie ingestelde bestemming kunt parkeren, kunt u de begeleiding hervatten via de MyToyota-app om uw eindbestemming te bereiken (bijv. te voet). U kunt ervoor kiezen om uw navigatie verder te zetten op andere mobiele applicaties (bijv. Apple Maps, Google Maps, enz.). We verwerken de locatie van uw eindbestemming en die van uw (geparkeerd) Toyota-voertuig. Meer informatie over de verbinding en de werking van uw ingebouwde navigatie-eenheid is te vinden in de gebruikershandleiding van uw Toyota-voertuig of op het MyToyota-portaal.

5. Herinneringen voor onderhoud of service

Op basis van de kilometergegevens van uw Toyota-voertuig verwittigen wij u voor komende onderhouds- of servicebeurten. Deze herinneringen worden georganiseerd in het land waar u een abonnement op de diensten heeft genomen en de beschikbaarheid en/of nauwkeurigheid ervan kunnen variëren. Wanneer u een herinnering ontvangt, kunt u een afspraak instellen bij een erkende verdeler van uw keuze. Het is aan te bevelen dat u uw voorkeur voor een erkende verdeler instelt via uw MyToyota-account. Wanneer u een eerste herinnering heeft gemist, kunnen we u een tweede herinnering sturen.

U blijft er zelf voor verantwoordelijk dat u uw Toyota-voertuig op de vereiste intervallen aanbiedt voor onderhoud of service. Het feit dat we deze dienst aanbieden en de bijbehorende herinneringen geven, ontslaat u niet van die verantwoordelijkheid.

6. Botsingsmelding

Deze service is afhankelijk van het type online-apparaat dat in uw Toyota-voertuig is geïnstalleerd. Als deze dienst beschikbaar is voor uw Toyota-voertuig, zullen bepaalde sensoren met betrekking tot het online-apparaat schokken op uw Toyota-voertuig bewaken. Als een schok een bepaalde drempelwaarde overschrijdt, worden we op de hoogte gebracht van die schok. Dergelijke "botsingsgerelateerde" informatie kan worden gedeeld met uw lokale Toyota-pechhulp (RSA – Toyota Roadside Assistance), die contact met u kan opnemen om hulp te bieden op basis van de ernst van uw botsingsgegevens en op basis van hun lokale beleid. De Toyota-pechhulp zal met u contact opnemen op basis van uw persoonsgegevens die toegankelijk zijn via uw MyToyota-account. (Eventuele) noodcontactpersonen die aangegeven zijn in uw MyToyota-account, kunnen ook worden gecontacteerd afhankelijk van het lokale beleid van de Toyota-pechhulp. Als de Toyota-pechhulp geen contact kan opnemen met u (bijvoorbeeld omdat u niet kunt antwoorden) of met uw noodcontactpersonen, zal de Toyota-pechhulp, afhankelijk van hun lokale beleid en de ernst van de botsing, contact opnemen met de hulpdiensten of de politie. U en uw noodcontacten hebben altijd de mogelijkheid om de hulp die door de Toyota-pechhulp wordt aangeboden, te aanvaarden of te weigeren.

We bieden geen enkele garantie met betrekking tot de beschikbaarheid of de kwaliteit van enigerlei vorm van noodbijstand die we aan u kunnen aanbieden. Noch de Toyota-pechhulp noch TME kunnen aansprakelijk worden gehouden voor het niet contacteren van de hulpdiensten of de politie of voor enigerlei vertraging of fout in dit verband.

Merk op dat als u de "privacymodus" via de MyToyota-app en/of uw MyToyota-account activeert (m.a.w. als u aangeeft dat we de geolocatie van uw Toyota-voertuig niet mogen gebruiken), we uw Toyota-voertuig in geval van een botsing niet kunnen lokaliseren en deze dienst niet zal functioneren (zie ook clausule 5.5).

In bepaalde omstandigheden wordt de verplichte eCall-functie geactiveerd: Merk op dat uw Toyota-voertuig automatisch de nooddiensten zal verwittigen in het land waar uw Toyota-voertuig zich bevindt in geval van een botsing waarbij een airbag wordt geactiveerd. Dit wordt geregeld door de EU-verordening over "eCall" (Verordening (EU) 2015/758 van het Europese Parlement en van de Raad van 29 april 2015) of het lokale equivalent ervan buiten de Europese Unie, indien van toepassing.

7. Waarschuwingen

Afhankelijk van het online-apparaat waarmee uw Toyota-voertuig uitgerust is, kan de MyToyota-app uw aandacht vestigen op bepaalde waarschuwingssignalen in uw Toyota-voertuig. Deze waarschuwingssignalen weerspiegelen, maar vormen geen vervanging voor, de waarschuwingslichten die worden weergegeven in het dashboard / de combinatiemeter van uw Toyota-voertuig. U blijft als bestuurder altijd verantwoordelijk om te reageren op de waarschuwingslampjes in uw Toyota-voertuig. Deze waarschuwingssignalen worden naar het Toyota-netwerk gecommuniceerd om u de nodige hulp te bieden. 8. Hybride bestuurder-coaching

Met deze dienst kunt u via de MyToyota-app registraties raadplegen van uw hybride rijprestaties op basis van belangrijke hybride indicatoren (EV-tijd en hybride bestuurderscore).

Deze registraties worden per verplaatsing beschikbaar gesteld. Voor elke verplaatsing worden uw EV-rij- en gedragsgebeurtenissen (acceleratie, afremmen en constante snelheid) geregistreerd en gekoppeld aan een gecontextualiseerde coaching om u te helpen om uw brandstofverbruik verder te verminderen. U kunt ook uw samengevoegde gegevens raadplegen en de evolutie van uw hybride rijprestaties eenvoudig opvolgen.

6.3 Merk op dat bepaalde telematicadiensten:

6.3.1 tot gevolg hebben dat u wordt gecontacteerd door uw erkende verdeler of een andere (met het Toyota-merk gerelateerde) derde partij die door ons de toelating heeft gekregen om contact met u op te nemen; en/of

6.3.2 u de mogelijkheid bieden om uw locatie op sociale media met anderen (familie, vrienden, collega's, enz.) te delen.7. DIENT U TE BETALEN VOOR DE TELEMATICADIENSTEN?

7.1 We rekenen geen kosten aan voor uw abonnement op en het gebruik van de telematicadiensten.

7.2 Voor het geval we op enigerlei tijdstip onze beleidslijn zouden wijzigen en kosten zouden aanrekenen aan de gebruikers voor hun gebruik van de telematicadiensten, wordt u vooraf van een dergelijke wijziging op de hoogte gebracht en krijgt u de mogelijkheid om uw abonnement te annuleren als u niet langer gebruik wilt maken van de telematicadiensten tegen betaling.8. HOE LANG ZIJN DE TELEMATICADIENSTEN BESCHIKBAAR?

8.1 De telematicadiensten zullen in uw Toyota-voertuig gedurende maximaal tien (10) jaar beschikbaar zijn, tenzij ze vroeger door ons worden beëindigd in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en zonder afbreuk te doen aan ons recht om de telematicadiensten te wijzigen in overeenstemming met clausule 10. Merk op dat, als u de tweedehandseigenaar van uw Toyota-voertuig wordt, bijvoorbeeld na drie (3) jaar gebruik door de vorige eigenaar, de telematicadiensten voor een periode van maximaal zeven (7) jaar voor u beschikbaar zullen zijn.9. BEËINDIGING DOOR U VAN DE TELEMATICADIENSTEN

9.1 U kunt de telematicadiensten gelijk wanneer, zonder kennisgeving en zonder enige vergoeding aan ons te moeten betalen, beëindigen door de diensten te beëindigen zoals beschreven in clausule 4. Merk op dat u de telematicadiensten niet individueel of afzonderlijk kunt beëindigen.

9.2 Door de telematicadiensten te beëindigen zoals hierboven beschreven, zullen we alle telematicadiensten binnen uiterlijk twee (2) werkdagen stopzetten.

9.3 Merk op dat, als u de telematicadiensten in overeenstemming met clausule 9.1 beëindigt en als uw Toyota-voertuig over internettoegang beschikt, de dienst voor internettoegang en de inhoudsdiensten ook automatisch worden beëindigd.10. WIJZIGINGEN AAN DE TELEMATICADIENSTEN

10.1 We hebben het recht om op gelijk welk tijdstip en zonder enige voorafgaande kennisgeving één of meer van de telematicadiensten vermeld in clausule 6.2, stop te zetten of te verwijderen, de beschikbaarheid ervan, de functionaliteiten, kenmerken, toepassingsgebieden en/of specificaties te wijzigen, ze te vervangen door verschillende of gelijkwaardige diensten of een andere of nieuwe dienst tijdelijk of permanent toe te voegen (bijvoorbeeld voor onderhoud, upgrade, verbetering, enz.). We kunnen u via e-mail en/of via de MyToyota-app op de hoogte brengen van een dergelijke wijziging. U heeft geen recht op enigerlei vergoeding (geldelijk of anderszins) voor een dergelijke wijziging.

10.2 Als een dergelijke wijziging substantieel is, zullen we u dit meedelen via de MyToyota-app of via e-mail. U wordt verondersteld deze wijziging te hebben aanvaard als u binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum van de kennisgeving de telematicadiensten niet heeft beëindigd in overeenstemming met clausule 9.


HOOFDSTUK 3: DIENST VOOR INTERNETTOEGANG EN INHOUDSDIENSTEN

[DIT HOOFDSTUK IS ALLEEN VAN TOEPASSING ALS UW TOYOTA - VOERTUIG OVER DE INGEBOUWDE FUNCTIONALITEIT VOOR INTERNETTOEGANG BESCHIKT]11. WAT ZIJN DE DIENST VOOR INTERNETTOEGANG EN DE INHOUDSDIENSTEN?

 

11.1 11.1 Als u een Toyota-voertuig met ingebouwde functionaliteit voor internettoegang heeft, kunt u ook toegang nemen tot en gebruik maken van de dienst voor internettoegang en de inhoudsdiensten. De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op uw toegang tot en/of het gebruik van de dienst voor internettoegang en de inhoudsdiensten.

11.2 De dienst voor internettoegang en de inhoudsdiensten worden aangeboden door externe dienstverleners, wat betekent dat de voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van deze externe dienstverleners voor de dienst voor internettoegang en de inhoudsdiensten direct van toepassing zijn in de relatie tussen u en deze externe dienstverleners. Daarom dient u de voorwaarden en gebruiksvoorwaarden van deze externe dienstverleners zorgvuldig te lezen en indien nodig te aanvaarden voor u toegang krijgt tot en gebruik maakt van de dienst voor internettoegang en de inhoudsdiensten. Als u de voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van de externe dienstverleners niet aanvaardt wanneer hierom wordt gevraagd, kunt u geen toegang krijgen tot en gebruik maken van de dienst voor internettoegang en de inhoudsdiensten.

11.3 U kunt de voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van de externe dienstverleners afzonderlijk op deze pagina oproepen. Nadat u de dienst voor internettoegang in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden heeft geactiveerd, kunnen de voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van de externe dienstverleners beschikbaar zijn:

(i) op een andere pagina van het MyToyota-portaal;

(ii) via links op het MyToyota-portaal naar de eigen internetpagina's van de externe dienstverleners; en/of

(iii) direct op de eigen websites van de externe dienstverleners.12. INTERNETTOEGANG

12.1 De dienst voor internettoegang, internettoegang en/of elke andere elektronische communicatiedienst, alsook de transmissie van (elektronische) signalen, worden u aangeboden door een dienstverlener van elektronische communicatie ("EC-dienstverlener"). De EC-dienstverlener is de provider van het land dat u, op het moment dat u het abonnement op de diensten nam, heeft opgegeven als het land waar u de dienst voor internettoegang vooral zult gebruiken (het "land van gebruik"). Merk op dat de EC-dienstverlener de aanbieding van de dienst voor internettoegang kan stoppen of beperken als hij vaststelt dat u de dienst voor internettoegang niet hoofdzakelijk in uw land van gebruik gebruikt, of bij een inbreuk op zijn voorwaarden.

12.2 TME zal niet, en u bevestigt dat TME dit niet zal doen, enigerlei dienst voor internettoegang, internettoegang en/of enigerlei andere elektronische communicatiedienst aanbieden. TME verzendt of vervoert geen (elektronische) signalen. TME is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de transmissie en/of verzending van enigerlei (elektronische) signalen.

12.3 Voor u toegang kunt nemen tot of gebruik kunt maken van de dienst voor internettoegang, internettoegang en/of andere elektronische communicatiediensten, dient u mogelijk de voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van de EC-dienstverlener afzonderlijk en expliciet te aanvaarden, want ze maken deel uit van het contract tussen u en de EC-dienstverlener. TME is enkele een tussenschakel voor de activering van de dienst voor internettoegang en de inhoudsdiensten. In de mate dat deze gebruiksvoorwaarden betrekking hebben op het aanbieden en het gebruik van de dienst voor internettoegang en de inhoudsdiensten, handelt TME dus in naam van de EC-dienstverlener.

12.4 U wordt via e-mail en/of via uw MyToyota-account op de hoogte gebracht van elke wijziging van de EC-dienstverlener voor uw land van gebruik. Vervolgens dient u de voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van de nieuwe EC-dienstverlener binnen een bepaalde tijd te aanvaarden. Als u de voorwaarden van de nieuwe EC-dienstverlener niet tijdig aanvaardt, zal uw toegang tot de dienst voor internettoegang (en de inhoudsdiensten) automatisch worden beëindigd.13. DIENST VOOR INTERNETTOEGANG - "GEGEVENSPAKKETTEN" EN "TOEGANGEN"

 

13.1 De dienst voor internettoegang bestaat uit gegevensvolumes die u kunt gebruiken om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het internet in uw Toyota-voertuig. De productspecificaties van uw dienst voor internettoegang worden bepaald door de EC-dienstverlener.

13.2 De dienst voor internettoegang bestaat uit de volgende "gegevenspakketten" en "toegangen":

13.2.1 "Try & Play"-gegevenspakket: via het "Try & Play"-gegevenspakket (en zijn eventuele vernieuwingen – zoals gespecificeerd in clausule 13.2.2) kunt u gebruik maken van de "gegevenspakketten" die deel uitmaken van de dienst voor internettoegang die door een EC-dienstverlener wordt aangeboden. Deze "gegevenspakketten" kunnen gegevens en/of "zero rated services" (zoals gespecificeerd in clausule 14.1.1) omvatten en ze kunnen variëren per land wat hun duur en/of het volume (uitgedrukt in GB) betreft dat maandelijks kan worden gebruikt. Het "Try&Play"-gegevenspakket wordt gratis aangeboden en wordt geactiveerd via de EC-dienstverlener op het ogenblik dat u de dienst voor internettoegang in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden activeert.

13.2.2 “Maandelijkse of jaarlijkse vernieuwing"-gegevenspakketten: u kunt uw initieel gegevenspakket na de "Try&Play"-periode op betaalbasis vernieuwen. Deze vernieuwingen kunnen gegevens en/of "zero rated services" (zoals gespecificeerd in clausule 14.1.1) omvatten en worden aangeboden op maandbasis via een maandelijkse automatische vernieuwing of op jaarbasis via uitdrukkelijke vernieuwingen voor perioden van twaalf (12) maanden (zie ook clausule 15.4). Het maandelijks beschikbare volume (in GB) kan variëren per EC-dienstverlener. Deze vernieuwingen worden door de EC-dienstverlener aangeboden en kunnen via uw MyToyota-account worden geactiveerd.

13.2.3 "Top-Ups": u kunt toegang krijgen tot Top-ups. Dit zijn "gegevenspakketten" die extra gegevens toevoegen wanneer u uw maandlimiet bereikt. Top-ups worden door de EC-dienstverlener aangeboden en kunnen via uw MyToyota-account worden geactiveerd. Er is slechts één (1) Top-up tegelijk mogelijk (zie ook clausule 15.5).

13.3 Geografische toegangszone: U kunt zonder bijkomende kosten gebruik maken van de dienst voor internettoegang in uw land van gebruik, in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland.14. INHOUDSDIENSTEN

14.1 De volgende inhoudsdiensten kunnen toegankelijk zijn via de dienst voor internettoegang van de EC-dienstverlener, afhankelijk van het land van gebruik:

14.1.1 "Zero rated services": afhankelijk van het land van gebruik kunt u gratis toegang krijgen tot "Radly internet radio" via de "Try & Play"-pakketten en de "Vernieuwing"-pakketten. In dit geval verbruikt u geen gegevens uit het normale "gegevenspakket" dat beschikbaar is, en kunt u "Radly internet radio" gebruiken binnen de geografische toegangszone, zoals gespecificeerd in clausule 13.3.

14.1.2 "TIM Music" en "TIM I Love Games" (alleen beschikbaar in Italië): u kunt in het kader van een "Try & Play"-pakket of een "Vernieuwing"-pakket gratis toegang krijgen tot deze diensten. TIM Music kan alleen worden gebruikt binnen de geografische toegangszone, zoals gespecificeerd in clausule 13.3.15. ACTIVERING VAN DE DIENST VOOR INTERNETTOEGANG – VERNIEUWINGEN

15.1 Zodra u een abonnement op de diensten heeft genomen, en onderworpen aan clausule 11.2, worden de dienst voor internettoegang en de inhoudsdiensten geactiveerd in overeenstemming met de activeringsplannen die vermeld zijn in de clausules 15.3 en/of 15.4.

15.2 De activering van de dienst voor internettoegang activeert automatisch de inhoudsdiensten.

15.3 "Try & Play"-gegevenspakket (gratis proefperiode)

15.3.1 Wanneer u de dienst voor internettoegang voor het eerst activeert, kunt u genieten van een gratis proefperiode (het "Try&Play"-gegevenspakket) voor de dienst voor internettoegang. Of een dergelijke gratis proefperiode voor u beschikbaar is en, als dit het geval is, wat de duur van deze gratis proefperiode is, is afhankelijk van uw land van gebruik.

15.3.2 Wanneer de gratis proefperiode van toepassing is en wanneer ze verstrijkt, kunt u de activering van de dienst voor internettoegang laten doorlopen door hiervoor te betalen en overeenkomstig de activeringsplannen vermeld in clausule 15.4.

15.4 Maandelijkse activeringen of jaarlijkse activeringen. U kunt een maandelijkse of jaarlijkse activering van de dienst voor internettoegang aankopen.

15.4.1 Als u kiest voor maandelijkse activering, dient u de maandelijkse activeringsvergoeding volledig en vooraf te betalen bij de start van de maandperiode waarop de activering betrekking heeft (op het tijdstip van de eerste aankoop of bij elke volgende vernieuwing). De maandelijkse activering wordt automatisch vernieuwd voor een volgende periode van één (1) maand, tenzij u uw maandelijkse activering via uw MyToyota-account ten minste één (1) dag voor het verstrijken van de lopende maandperiode annuleert.

15.4.2 Als u jaarlijkse activering verkiest, dient u twaalf (12) opeenvolgende maandelijkse activeringen in één keer te betalen. U betaalt de jaarlijkse activeringsvergoeding volledig en vooraf op het tijdstip van de aankoop. Als u de activering wilt vernieuwen wanneer een jaarperiode verstrijkt, dient u de activering te vernieuwen via uw MyToyota-account en de jaarlijkse activeringsvergoeding volledig en vooraf te betalen op het tijdstip van de vernieuwing (er bestaat geen automatische vernieuwing van de jaarlijkse activering).

15.5 Top-Ups. Voor elke maandperiode (ongeacht of die gebaseerd is op een maandelijkse activering of een jaarlijkse activering) kunt u via uw MyToyota-account bijkomend gegevensvolume aankopen vóór het einde van de maandperiode als u de limiet voor uw gegevensverbruik voor die maandperiode wilt verhogen. Een Top-Up moet vooraf worden betaald en is geldig gedurende één (1) maand na de datum waarop deze werd aangekocht.

15.6 Maandelijkse activeringsperiodes en Top-Ups worden van maand tot maand berekend (bijvoorbeeld: van 15 november tot en met 14 december of van 25 februari tot en met 24 maart).

15.7 Wanneer de limiet van uw gegevensvolume wordt bereikt, stoppen zowel de dienst voor internettoegang als de inhoudsdiensten automatisch.16. PRIJZEN EN VERGOEDINGEN – BTW – BETAALMETHODEN – FACTURATIE

16.1 De prijzen voor de maandelijkse en jaarlijkse activeringen van de dienst voor internettoegang en voor Top-Ups zijn vermeld in uw MyToyota-account en in de factuur die u ontvangt (zie clausule 16.5).

16.2 De bedragen (inclusief de relevante btw) die door de EC-dienstverlener werden vastgelegd, worden door TME naar de EC-dienstverlener doorgestuurd na betaling hiervan. De EC-dienstverlener beslist over potentiële verhogingen van zijn prijzen in overeenstemming met zijn eigen voorwaarden en gebruiksvoorwaarden en de relevante wetgeving en voorschriften.

16.3 De activerings- en administratievergoeding van TME omvat de relevante btw.

16.4 We aanvaarden de volgende betaalmethoden voor de betaling van uw maandelijkse of jaarlijkse activeringsvergoedingen en/of Top-Ups: debet-/kredietkaart en/of PayPal. We hebben het recht om volgens onze eigen beslissing en op gelijk welk tijdstip bepaalde betaalmethoden uit te sluiten of bijkomende betaalmethoden te aanvaarden.

16.5 Facturen verschijnen in uw MyToyota-account, wat betekent dat een link naar de "PDF"-versie van de factuur naar u wordt gestuurd na uw aankoop via uw MyToyota-account.17. RECHT OP TERUGTREKKING

 

17.1 U heeft het recht om u, zonder een reden op te geven, terug te trekken uit de activering van de dienst voor internettoegang of de aankoop van een Top-Up binnen de veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de datum van de activering of de aankoop.

17.2 U dient uw terugtrekkingsrecht uit te oefenen via uw MyToyota-account. Als u gebruik maakt van uw terugtrekkingsrecht, worden de vergoedingen of bedragen die u reeds heeft betaald, terugbetaald. We voeren de terugbetaling uit met dezelfde betaalmethode die u heeft gebruikt voor de betaling van de vergoedingen of bedragen voor de activering van de dienst voor internettoegang of de aankopen van Top-Ups, tenzij u heeft ingestemd met een ander middel. We rekenen geen vergoedingen of kosten aan voor deze terugbetaling.18. WIJZIGING VAN DE DIENST VOOR INTERNETTOEGANG EN/OF INHOUDSDIENSTEN

 

18.1 De EC-dienstverlener en/of elke andere relevante externe dienstverlener kan, op gelijk welk tijdstip zonder voorafgaande kennisgeving en in overeenstemming met zijn eigen voorwaarden en gebruiksvoorwaarden en de relevante wetgeving, de dienst voor internettoegang en/of een of meer van de inhoudsdiensten (hun beschikbaarheid, functionaliteiten, kenmerken, omvang en/of specificaties) wijzigen of ze vervangen door verschillende of gelijkwaardige diensten of een andere of nieuwe dienst tijdelijk of permanent toevoegen (bijvoorbeeld voor onderhoud, upgrade, verbetering, enz.).19. BEËINDIGING / NIET-VERNIEUWING VAN UW ACTIVERING VAN DE DIENST VOOR INTERNETTOEGANG

 

19.1 We hebben het recht om gelijk wanneer, door middel van een redelijke voorafgaande kennisgeving van ten minste dertig (30) kalenderdagen, uw activering van de dienst voor internettoegang te beëindigen als we besluiten deze niet meer beschikbaar te stellen of als de EC-dienstverlener beslist de dienst voor internettoegang algemeen of in uw land van gebruik niet langer aan te bieden. Als we uw activering voor de einddatum van de relevante activeringsperiode die u reeds heeft betaald, beëindigen, betalen wij u, binnen een redelijke termijn, het gedeelte van de vergoedingen voor de dienst voor internettoegang terug dat overeenkomt met de activeringsperiode gedurende dewelke u geen toegang kon krijgen en/of gebruik kon maken ten gevolge van de vroegere beëindiging door ons.
Als we uw activering in het kader van deze clausule 19.1 beëindigen, heeft u geen recht op en kunt u geen eisen stellen tegenover ons en/of de EC-dienstverlener voor enigerlei vergoeding, terugbetaling of schadevergoeding met uitzondering van de terugbetaling vermeld in deze clausule 19.1.

19.2 De activering van de dienst voor internettoegang is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de inhoudsdiensten. Bijgevolg betekent de beëindiging van de activering van de dienst voor internettoegang dat de inhoudsdiensten ook worden beëindigd.

19.3 Beëindiging door ons of niet-hernieuwing door u van de activering van de dienst voor internettoegang heeft geen gevolgen voor de aanbieding van de telematicadiensten, die verder zullen lopen op basis van uw abonnement.20. DIENSTEN VAN EXTERNE DIENSTVERLENERS

 

20.1 We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, meer bepaald maar niet exclusief, van de kwaliteit, de volledigheid of de juistheid van de dienst voor internettoegang en/of de inhoudsdiensten.

20.2 We geven geen garanties met betrekking tot de dienst voor internettoegang en de inhoudsdiensten en we bevelen het dienstenaanbod van de externe dienstverleners ook niet aan.

20.3 U aanvaardt hierbij uitdrukkelijk dat de voorwaarden en gebruiksvoorwaarden van de externe dienstverleners met betrekking tot de dienst voor internettoegang en de inhoudsdiensten bindende overeenkomsten tussen uitsluitend u en de externe dienstverlener in kwestie vormen, en niet tussen u en ons.

20.4 U vindt de voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van de externe dienstverleners zoals vermeld in clausule 11.3.

20.5 U dient te beseffen dat de externe dienstverleners (inclusief de EC-dienstverlener die de dienst voor internettoegang aanbiedt) het recht hebben om hun voorwaarden en gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de respectieve diensten (dienst voor internettoegang en/of de inhoudsdiensten) te wijzigen.

20.6 Het valt onder uw verantwoordelijkheid om de relevante voorwaarden en gebruiksvoorwaarden van de externe dienstverleners regelmatig te controleren en zorgvuldig te lezen en, wanneer hierom wordt gevraagd, de recentste versie ervan te aanvaarden.


HOOFDSTUK 4: ALGEMENE BEPALINGEN

 

21. WIJZIGINGEN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

21.1 We hebben het recht om deze gebruiksvoorwaarden gelijk wanneer tijdens de looptijd van uw abonnement op de diensten te wijzigen.

21.2 Het behoort tot uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig via het MyToyota-portaal te controleren.

21.3 Als we deze gebruiksvoorwaarden wijzigen, wordt u via e-mail in kennis gesteld van de wijziging.

21.4 Als u binnen dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de hierboven vermelde e-mail het abonnement op de diensten niet heeft beëindigd in overeenstemming met clausule 4, wordt deze wijziging van kracht en bindend tegenover u vanaf het verstrijken van deze periode van dertig (30) kalenderdagen..

21.5 Als de diensten ook de dienst voor internettoegang en inhoudsdiensten omvatten en als een dergelijke wijziging zich voordoet tijdens een jaarlijkse activeringsperiode, betalen we u de jaarlijkse activeringsvergoeding pro rata terug. U vindt meer informatie over het aanvragen van deze terugbetaling op het MyToyota-portaal.22. NALEVING VAN DE WET

 

22.1 U bevestigt en gaat ermee akkoord dat het tot uw verantwoordelijkheid behoort om de relevante wetten en voorschriften na te leven wanneer u toegang neemt tot en gebruik maakt van de diensten. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle:

22.1.1 relevante export- en importwetten en -voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van de diensten; en

22.1.2 relevante privacy- en arbeidswetten en -voorschriften. Als u een werkgever bent en als u onze diensten ter beschikking stelt van uw werknemers, dient u alle regels en voorschriften met betrekking tot het gebruik van de diensten door werknemers na te leven (bijv. door faire verwerkingsinformatie aan te bieden en door waar nodig de toestemming te verkrijgen), met dien verstande dat uw werknemers de dienst voor internettoegang persoonlijk moeten activeren.23. UW TOYOTA-VOERTUIG UITLENEN

 

23.1 Als u uw Toyota-voertuig aan een andere persoon voor zijn of haar tijdelijk gebruik wilt uitlenen, dient u die persoon mee te delen dat uw Toyota-voertuig een geconnecteerde wagen is en dat u uw Toyota-voertuig en het rijgedrag van die persoon kunt volgen.

23.2 Optioneel kunt u met die persoon overeenkomen dat u de "privacymodus" op uw Toyota-voertuig tijdelijk activeert, zodat de opspoorbaarheid van uw wagen wordt uitgeschakeld tot de "privacymodus" wordt gedeactiveerd. U draagt dan de verantwoordelijkheid voor de naleving van die overeenkomst gedurende de looptijd van de uitleningsperiode.

23.3 Merk op dat u in elk geval aansprakelijk bent voor het vrijwaren van de privacy van de personen die uw Toyota-voertuig gebruiken.24. VEREISTEN EN BEPERKINGEN

24.1 U dient de volgende vereisten en beperkingen na te leven en u dient:

24.1.1 onmiddellijk alle upgrades, bug fixes, patches en andere correcties met betrekking tot de diensten te installeren, die we van tijd tot tijd ter beschikking stellen;

24.1.2 alle vereisten, voorwaarden of gebruikscodes na te leven van de relevante netwerk-/draadloze carrier in verband met uw gebruik van de diensten;

24.1.3 geen actie of weglating uit te voeren die:

(a) de integriteit of de bescherming van de diensten, enigerlei netwerk van partners of leveranciers van TME of de privacy van enigerlei andere persoon verstoort of in het gedrang brengt;

(b) enigerlei schade veroorzaakt aan TME of een van de partners, leveranciers of klanten van TME;

24.1.4 geen toegang te nemen tot of gebruik te maken van de diensten:

(a) voor frauduleuze, criminele, lasterlijke, irriterende of oneerlijke doeleinden of deel te nemen aan of promotie te maken voor enigerlei onwettelijke activiteit;

(b) inbreuk of schending te plegen van intellectuele eigendoms-, privacy- of andere rechten, of de eigendom van enigerlei derde een onwettige bestemming te geven;

(c) misleidende of onnauwkeurige informatie te verzenden met de bedoeling om te bedriegen, schade te berokkenen of enigerlei waarde op onrechtmatige wijze te verkrijgen;

24.1.5 de broncode van of gebruikt om een computerprogramma of andere component van de diensten niet te inspecteren, in bezit te nemen, te gebruiken, te kopiëren, achterwaarts te engineeren of te proberen bloot te leggen, behalve wanneer dit toegestaan is door de relevante wetgeving;

24.1.6 geen hacking of ongeoorloofde toegang te proberen tot enigerlei netwerk, omgeving of systeem van TME of van een van de partners, leveranciers of klanten van TME;

24.1.7 geen beveiligingscomponent te omzeilen;

24.1.8 geen informatie in te zamelen, te gebruiken of over te dragen, inclusief persoonsgegevens, die worden verwerkt in de context van uw gebruik van de diensten behalve voor uw toegelaten gebruik van de diensten; en

24.1.9 geen toegang te nemen tot of gebruik te maken van een dienst om een concurrerend product te bouwen of met als primair doel de beschikbaarheid, de prestaties of de functionaliteit ervan te bewaken of voor benchmarking of concurrentiedoeleinden.25. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

25.1 Ondanks de talrijke technische en organisatorische maatregelen die we nemen om de kwaliteit en de beveiliging van de diensten te waarborgen, kunnen we geen garantie geven dat:

25.1.1 de informatie die uw Toyota-voertuig verzendt naar onze back-end informatiesystemen, altijd volledig privé en beveiligd blijft en geen risico loopt op interceptie of andere ongeoorloofde toegang;

25.1.2 uw toegang tot en het gebruik van de diensten altijd ononderbroken en beschikbaar zal zijn;

25.1.3 de gegevens die u via de diensten ter beschikking worden gesteld, nauwkeurig of volledig zijn;

25.1.4 de diensten foutvrij zijn of dat er geen kwaliteitsverlies is.

25.2 We geven geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid of de kwaliteit van de noodbijstand die we aan u kunnen aanbieden in de context van botsingsmeldingen. TME (of de Toyota-pechhulp) kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet contacteren van de hulpdiensten en/of de politie of voor enigerlei vertraging of fout in dit verband.

25.3 We geven geen garantie met betrekking tot de kwaliteit, volledigheid of juistheid van een van de diensten die door externe dienstleveranciers worden aangeboden en we aanvaarden bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ten gevolge van uw gebruik van deze diensten. In de mate dat dit door de relevante wetgeving toegestaan is, verklaart u zich akkoord om ons in te dekken en te vrijwaren tegen elke schade of verlies die/dat wij of onze geassocieerde of geaffilieerde bedrijven kunnen oplopen met betrekking tot uw gebruik van de diensten die door externe dienstleveranciers worden aangeboden.

25.4 We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei verlies of schade of voor claims van derden die het gevolg zijn van het feit dat u uw abonnement op de diensten niet in overeenstemming met clausule 4 beëindigt.

25.5 Onverminderd enigerlei andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geldt er geen uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid voor:

25.5.1 de dood of persoonlijk letsel door ons veroorzaakt (met uitzondering van de dood of persoonlijk letsel ten gevolge van of in verband met de situaties die worden gedekt door clausule 25.2);

25.5.2 fraude, frauduleuze onjuiste voorstelling, grove verwaarlozing of opzettelijk wangedrag veroorzaakt door ons of door een van onze werknemers of vertegenwoordigers; of

25.5.3 verlies of schade dat/die we niet kunnen beperken of uitsluiten onder de verplichte relevante wetgeving.

25.6 Onderworpen aan clausule 25.5 is onze totale gezamenlijke aansprakelijkheid ten gevolge van verwaarlozing, contractbreuk of anderszins onder of in verband met deze gebruiksvoorwaarden beperkt tot het hogere van

25.6.1 EUR 200; of

25.6.2 het totale bedrag van de vergoedingen die u aan ons heeft betaald tijdens de periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid.

25.7 Onderworpen aan clausule 25.5 zijn we niet aansprakelijk voor:

25.7.1 enigerlei indirect of gevolgverlies of -schade, ongeacht of die het gevolg is van verwaarlozing, contractbreuk of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot enigerlei verlies van winst, verlies van goodwill, verlies van gegevens, verlies van inkomsten, verlies van omzet, verlies van zaken, reputatieschade, verlies van kansen, bedrijfsonderbrekingen of verlies van verwachte besparingen; of

25.7.2 enigerlei verlies of schade die het gevolg is van het feit dat u uw verantwoordelijkheden en verplichtingen in het kader van deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft.26. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

26.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, aanspraken en belangen in en met betrekking tot de diensten behoren toe aan ons, onze onderaannemers en/of onze respectieve licentiegevers.27. DIVERSEN

27.1 Niets uit deze gebruiksvoorwaarden kan worden beschouwd als een partnerschap, mandaat of arbeidsrelatie tussen u en ons.

27.2 Geen enkele vertraging of verzuim door u of ons om machten, rechten of remedies uit te oefenen in het kader van deze gebruiksvoorwaarden kan worden beschouwd als een verklaring van afstand hiervan, noch zal enigerlei enkelvoudige of gedeeltelijke uitoefening van dergelijke machten, rechten of remedies enigerlei andere of verdere uitoefening hiervan uitsluiten. Elke verklaring van afstand moet schriftelijk opgesteld zijn om geldig te zijn.

27.3 Als een voorwaarde of andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettelijk of onafdwingbaar is door een regel of wet, of openbaar beleid, blijven alle andere voorwaarden of bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden toch volledig van kracht. Wanneer wordt bepaald dat een voorwaarde of andere bepaling ongeldig, onwettelijk of onafdwingbaar is, zullen de partijen in goed vertrouwen onderhandelen om deze gebruiksvoorwaarden dusdanig aan te passen dat ze de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zo nauw mogelijk volgen.

27.4 Elke bepaling in het kader van deze gebruiksvoorwaarden die uitdrukkelijk of impliciet bedoeld is om van kracht te blijven na beëindigen of verstrijking van uw abonnement op de diensten, wordt niet beïnvloed door deze beëindiging of verstrijking en blijft daarna volledig van kracht.

27.5 Zonder de algemeenheid van clausule 27.4 te beperken, zullen clausules 12.2, 22, 25, 26, 27.4 en 29 het verstrijken of beëindigen van uw abonnement op de diensten overleven.

27.6 We hebben het recht om onze rechten en/of verplichtingen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden in onderaanneming te geven, toe te wijzen of over te dragen aan enigerlei derde.

27.7 U mag uw rechten en/of verplichtingen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden niet in onderaanneming geven, toewijzen of overdragen aan enigerlei derde zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

27.8 Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de diensten en ze komen in de plaats van en vervangen enigerlei voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot de diensten.28. CONTACTGEGEVENS EN KLACHTEN

28.1 Als u vragen heeft over de diensten of als u klachten heeft over de diensten, verzoeken wij u in eerste instantie contact op te nemen met de erkende verdeler van uw voorkeur. U kunt ook contact met ons opnemen aan de hand van de volgende contactgegevens: info@toyota.be - TOYOTA Belgium, klantendienst, Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem.

28.2 Als en in de mate die wordt geboden door de wetten van uw land waar u het abonnement op de diensten heeft aangegaan, en op voorwaarde dat u een consument bent overeenkomstig deze wetten, heeft u het recht om een klacht in te dienen:

28.2.1 via het ODR-platform door te klikken op de volgende koppeling: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show; wanneer u een klacht via dit platform indient, kan het volgende e-mailadres info@toyota.be worden vermeld als ons e-mailadres;

28.2.2 bij de volgende bevoegde autoriteit: Toyota Belgium S.A., Chaussée de Louvain 369, 1932 Zaventem.29. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

29.1 Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van België.

29.2 Elke rechtszaak met betrekking tot de inhoud, de interpretatie en/of de implementatie van deze gebruiksvoorwaarden, zal worden ingediend bij de rechtbanken van Brussel , die de exclusieve juridische bevoegdheid hebben.