Toyota Belgium

Fabriekswaarborg

Toyota biedt wereldwijd een standaardwaarborg gedurende 3 jaar (tot maximum 100.000 km).

De fabriekswaarborg:

Dekt gratis herstellingen (onderdelen en arbeidsloon)

Voorwaarden:
  • het defect kan toegeschreven worden aan een fabricagefout of een assemblagefout
  • een normaal gebruik van het voertuig
  • begint bij de eerste ingebruikneming van de wagen; de waarborg wordt – binnen de limieten van zijn toepassing – automatisch en kosteloos overgedragen aan eventuele latere eigenaars
  • loopt af bij het verstrijken van het 3e jaar na de datum van de eerste ingebruikneming of na levering van het voertuig door een erkende Toyota verdeler (aan een eindklant of een wederverkoper), of wanneer de 100.000 kilometer bereikt zijn (wat het eerst voorkomt, maar zonder enige kilometerbeperking tijdens het eerste jaar)
  • het voertuig werd onderhouden conform de aanwijzingen en instructies van de fabrikant
  • Opgelet: alle herstellingen die onder de dekking van de fabriekswaarborg vallen, dienen verplicht uitgevoerd te worden door een Erkend Toyota Servicepunt in Europa (zie lijst van betrokken landen in het onderhouds- en waarborgboekje) én vooraleer de waarborg is afgelopen
Nog vragen?

Vraag aan Toyota verdeler/hersteller; de brochure over waarborgen of download de brochure hier in pdf-formaat.