Bij Toyota zoeken we voortdurend manieren om onze impact op het milieu te beperken. In deze rubriek ‘Een Betere Wereld’ leest u wat we deden, doen en van plan zijn om ervoor te zorgen dat we een evenwicht vinden tussen mensen, producten en de planeet.

Vier maal R voor een betere wereld

Sinds jaar en dag hechten wij veel belang aan het ontwikkelen van productiemethodes en voertuigen met minder impact op het milieu. Onze alomvattende aanpak is gebaseerd op wat wij doorgaans de vier R’en noemen: Reduceren, Recirculeren, Recycleren en Recupereren. Vier eenvoudige woorden bepalen mee onze voortdurende vooruitgang in hoe we auto’s ontwerpen en bouwen, hoe onze auto’s presteren wanneer onze klanten ermee rijden en hoe ze veilig en verantwoord kunnen worden afgedankt aan het einde van hun nuttige levensduur.

Onze aandacht voor de vier R’en helpt ons om het gebruik van waardevolle natuurlijke hulpbronnen en onze CO2-uitstoot terug te dringen. Ze stimuleert ons ook om na te denken over hoe we in de toekomst auto’s kunnen bouwen die nog schoner en efficiënter zijn door gebruik te maken van innovatieve materialen en alternatieve krachtbronnen. Langs deze weg zullen we ons doel bereiken: de ultieme eco-auto, die doorheen elke fase van zijn levenscyclus geen enkele invloed heeft op het milieu.

/
Reduceer

Reduceren is een kwestie van minder gebruiken en minder impact hebben op het milieu. Dat geldt voor alles wat we doen, van auto’s ontwerpen die het milieu minder belasten tot productieprocessen ontwikkelen die minder grondstoffen gebruiken en minder vervuilen.

Recupereer

Wat we niet kunnen reduceren, proberen we herbruikbaar te maken. Tijdens de levensduur van een auto kunnen heel wat onderdelen worden hersteld en hergebruikt. Hetzelfde geldt wanneer een voertuig wordt klaargemaakt voor verschroting. Op dat ogenblik kunnen er wellicht nog veel onderdelen worden uitgehaald voor herstelling en hergebruik. In onze fabrieken zorgen wij ervoor dat we hulpbronnen als water en restmaterialen van onze productieprocessen hergebruiken in plaats van weg te gooien.

Recycleer

Als we iets kunnen recycleren, hoeven we minder nieuwe hulpbronnen of grondstoffen te gebruiken om nieuwe producten te maken. We gebruiken deels gerecycleerde materialen om nieuwe auto’s te maken en zoeken naar manieren om onderdelen uit onze voertuigen, zoals uit onze hybride aandrijflijnen, te recycleren. Recycleerbaarheid is in al onze auto’s ingebouwd.

Repareer

Om afval tot het strikte minimum te beperken, proberen we in onze productie maximaal te recupereren. We werken ook samen met gespecialiseerde partners om voor onze voertuigen de best mogelijke afdankingsprocessen te ontwikkelen. Zelfs het kleinste restafval kan worden gerecupereerd en gebruikt, bijvoorbeeld als alternatieve brandstof voor de industrie.

Meer over

TOYOTA GAZOO Racing: autosport-DNA in de showroom TOYOTA GAZOO Racing: autosport-DNA in de showroom TOYOTA GAZOO Racing, dat zijn de raceactiviteiten van Toyota. In het zog van de racesuccessen vervoegt de nieuwe Corolla GR Sport de familie. Meer dan 20 Toyota's in de familie! Meer dan 20 Toyota's in de familie! Daniel Debacker en zijn echtgenote Béatrice bestelden hun eerste Toyota in 1972 en zijn dit jaar aan hun 17e exemplaar toe! Betrouwbaarheid is voor hen de belangrijkste kwaliteit van het merk. Geen wielrennen zonder Toyota-vloot! Geen wielrennen zonder Toyota-vloot! Sinds 2018 is Toyota logistiek partner van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond en beschikt de wielerbond over een twintigtal Toyota’s die zijn werking ondersteunen. Bondsvoorzitter Tom Van Damme maakt na een jaar een evaluatie. Kies voor de marktleider van de hybrides Kies voor de marktleider van de hybrides Als marktleider van hybridevoertuigen perfectioneerden we onze wagens om u een onovertroffen gamma hybridemodellen voor elke levensstijl voor te stellen.