De wereld is steeds slimmer en beter gaan recycleren, wat de vraag naar natuurlijke hulpbronnen en de afvalberg die we produceren helpt terug te dringen.

Recycleren is van groot belang om het milieu te beschermen. Het helpt ons om de vraag naar natuurlijke hulpbronnen en de hoeveelheid afval die we niet meer kunnen benutten, te verminderen. Wij ontwerpen onze voertuigen met onderdelen en materialen die kunnen worden hergebruikt, zij het door herwerking voor gebruik in de productie, door recyclage of door gebruik voor volledig nieuwe doeleinden, bijvoorbeeld als alternatieve energiebron.

De Europese wetgeving verplicht ons om ervoor te zorgen dat onze auto’s voor minstens 85% recycleerbaar en 95% recupereerbaar zijn, maar wij gaan verder door dit proces zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken. We markeren bijvoorbeeld onderdelen en werken actief samen met gespecialiseerde partners om nog betere manieren te zoeken om de auto’s van de toekomst te recycleren.

“Voor je zegt dat je iets niet kunt, moet je proberen.”

Sakichi Toyoda, stichter van Toyota

Wanneer een auto aan het einde van zijn nuttige leven is gekomen, garandeert een veilige en doeltreffende verwerking ervan dat er zoveel mogelijk van wordt hergebruikt, gerecycleerd en gerecupereerd.

Recyclage van auto’s

Wij ontwikkelen al doeltreffende manier om onze auto’s te recycleren sinds de jaren 1970, lang voor dat wettelijk verplicht was. De huidige Europese richtlijn verplicht alle autobouwers om hun auto’s te recycleren wanneer zij het einde van hun nuttige levensduur bereiken, zoals na een ongeval of wanneer het niet meer rendabel of technisch mogelijk is om ze te herstellen.

Gezien hun welbekende kwaliteit, kan dit voor modellen van Toyota en Lexus op behoorlijk hoge leeftijd zijn. Sinds 1 januari 2015 moet 85% van elk voertuig worden hergebruikt of gerecycleerd en 95% worden gerecupereerd. Daarbij worden eerst onderdelen geïdentificeerd die geschikt zijn voor hergebruik, zoals motor, accu, alternator en stuursysteem. Vloeistoffen, gassen en andere materialen en onderdelen worden op een veilige manier verzameld en, waar mogelijk, gerecycleerd. De lege metalen karkassen worden daarna vaak geplet en verschroot.

Vervolgens kunnen verschillende soorten metaal worden gerecupereerd voor hergebruik, waarna slechts een relatief beperkte restfractie overblijft. Om verantwoorde en doeltreffende verwerking van autowrakken aan te moedigen, hebben we in heel Europa erkende afbraakcentra opgericht, waar auto’s van Toyota en Lexus worden gerecycleerd.

/
Recyclage van autowrakken
/
Gebruikte autobanden zijn een waardevolle grondstof voor de cementindustrie.
/
De doelstelling voor hergebruik en recuperatie van autowrakken vastgelegd in de Europese richtlijn 2000/53.

We zoeken voortdurend nieuwe en betere manieren om te recycleren, niet alleen de auto’s die we vandaag bouwen, maar ook die van de toekomst.

De toekomst van recyclage

Wanneer we nieuwe technologieën en nieuwe materialen introduceren in onze auto’s, moeten we ervoor zorgen dat we de verwerking ervan op het einde van hun levensduur op peil houden of zelfs verbeteren.

Als reactie op de stijgende verkoop van onze hybride auto’s ontwikkelden we al verschillende unieke initiatieven in Japan, zoals een batterij-naar-batterij recyclagenetwerk voor afgedankte batterijen – die in de toekomst wellicht in aantal zullen toenemen – en een auto-naar-auto recyclagesysteem. We bedachten ook efficiënte demontagetechnologie voor magneten die neodymium, dysprosium en andere zeldzame aardmetalen bevatten. Ook voor Europa bestuderen we dergelijke initiatieven. Op die manier blijft Toyota ook op het vlak van recyclage baanbrekende initiatieven ontplooien.

Recyclage van hybride auto’s door Toyota

Samen met Groupe Comet, een in verschroting gespecialiseerd bedrijf uit België, zetten we een proefproject op om 150 Prius Plug-in prototypevoertuigen te verwerken die werden gebruikt in het kader van een experimenteel Europees leasingproject. Ons doel was om de efficiëntie van het volledige recyclageproces te meten. De ervaring die we daarbij opdeden, helpt ons om te garanderen dat ook toekomstige auto’s aan de norm van 95% recyclage of recuperatie zullen voldoen.

Verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen en demontage

De eerste stap in het proces is de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen. Daarbij worden alle vloeistoffen, brandstof en eventueel gevaarlijke onderdelen, zoals accu’s en airbags, verwijderd. Vervolgens worden alle recycleerbare onderdelen, zoals de banden en de katalysator, weggenomen. De demontage gaat voort met de verwijdering van de hybride batterij. In het geval van de Prius Plug-in gaat het om een lithium-ionbatterij, dezelfde stroomtechnologie als in een smartphone of laptop. Daarom sturen we ze voor verwerking naar onze gespecialiseerde partner Umicore.

/
Prius Plug-in testvoertuig dat wordt klaargemaakt voor recyclage.
Eenvoudiger demontage

Een auto makkelijk demonteerbaar maken aan het einde van zijn nuttige leven, helpt om de CO2-uitstoot gedurende de volledige levensduur te verminderen en maakt een efficiëntere recyclage van de nuttige materialen die hij bevat mogelijk. Wij ontwerpen onze auto’s met demontage in het achterhoofd, bijvoorbeeld door V-groeven aan te brengen in het koetswerk op de plaatsen waar het instrumentenpaneel is bevestigd, zodat het makkelijker te verwijderen is.

We markeren sommige onderdelen ook met een demontagesymbool om duidelijk aan te geven waar ze het makkelijkst uit elkaar kunnen worden gehaald voor sortering in de verschillende materiaalstromen met het oog op recyclage. Informatie over optimale demontagepraktijken is beschikbaar via het Internationale Demontage Informatiesysteem (www.idis2.com).

/
/
Verschroting

De lege karkassen worden dan door krachtige plet- en verschrootmachines versnipperd tot kleine stukjes. Het verschrote materiaal wordt daarna verwerkt om de verschillende soorten metaal en andere stoffen als plastics en glas van elkaar te scheiden. Het merendeel daarvan kan worden hergebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen. Van de gerecupereerde plastics uit onze auto’s kunnen we zelfs picknicktafels voor ons Europese hoofdkwartier maken!

/
Metaalrecyclagefabriek COMETSAMBRE in Châtelet.
/
Vervolgbehandeling na verschroting

Het proefproject met verschroting kwam tot 91,2% recyclage van materialen en 96,9% recuperatie met inbegrip van energierecuperatie. Die resultaten tonen aan dat de vooropgestelde 95% haalbaar is en vandaag al wordt bereikt. Dat is te danken aan de ingebouwde recycleerbaarheid van de Prius Plug-in en de kwaliteit van de technologieën en het materieel van Groupe Comet.

/
Vervolgrecyclagefabriek COMETTRAITEMENTS in Châtelet.
/
/
Plastic uit onze gerecycleerde Prius Plug-in testvoertuigen werd gebruikt om picknicktafels te maken voor ons hoofdkantoor in Brussel.
/
Ons proefproject met verschroting leverde 96,9% hergebruik en recuperatie op.

Onze hybride batterijen zijn ontworpen om minstens de hele levensduur van een voertuig mee te gaan, maar wanneer het tijd is om ze te recycleren beschikken we over een milieuvriendelijke en verantwoorde manier om ze te verwerken.

Recyclage van hybride batterijen

We krijgen vaak de vraag of onze hybride batterijen moeten worden vervangen en of ze schadelijk zijn voor het milieu bij verwerking. Alle batterijen die we in onze hybride voertuigen gebruiken, zijn ontworpen om even lang mee te gaan als de auto dankzij intelligente beheersystemen die ervoor zorgen dat ze jaar na jaar even goed blijven functioneren.

Wanneer ze toch het einde van hun levensduur bereiken, hebben we een terugnameprogramma dat garandeert dat ze op een veilige en verantwoorde manier worden verwerkt. Momenteel recupereren we meer dan 90% van onze batterijen in Europa via onze distributienetwerken, maar we streven naar 100% terugname via al onze vestigingen.

/
Batterijrecyclagefabriek van Umicore, Hoboken.
Partners voor batterijrecyclage

Als de hybridebatterijen die we terugnemen niet kunnen worden hergebruikt, bijvoorbeeld als vervanging in een ander voertuig of als aparte unit om energie op te slaan, werken we samen met twee zeer ervaren en gerenommeerde gespecialiseerde bedrijven voor de recyclage en verwerking.

SNAM in Frankrijk verwerkt onze nikkel-metallisch-hydridebatterijen, die in de meeste van onze hybride voertuigen worden gebruikt, terwijl Umicore in België de lithium-ion batterijen verwerkt die vandaag in de modellen Prius+ en Prius Plug-in zitten. Allebei gebruiken ze de recentste geavanceerde technieken om zoveel mogelijk materiaal te recupereren en te garanderen dat het milieu niet wordt geschaad.

/
Minimale vereiste recyclage-efficiëntie voor industriële batterijen volgens gewicht.
/

Wij leveren aanzienlijke inspanningen om ervoor te zorgen dat alle afval van onze productie wordt opgehaald en gerecycleerd, zonder het milieu te schaden.

Recyclage in onze productie

Wij zorgen ervoor dat we alle afval van onze productie inzamelen en op de juiste manier verwerken, zodat we het milieu geen schade toebrengen. Daarvoor zijn de juiste verwerkingsmethodes essentieel.

In alles wat we doen bij Toyota letten we erop nooit minderwaardige kwaliteit van het ene proces door te geven aan het volgende, een filosofie die evenzeer geldt voor onze omgang met afval als voor de organisatie van onze productielijnen. Als we het afval kunnen sorteren op de plaats waar het ontstaat, is het makkelijker te verwerken in het recyclagepunt.

Plastic afval wordt bijvoorbeeld gesorteerd volgens type en kleur, zodat de teams van onze afvalverwerkingspartner, Green Metals, het gemakkelijk kunnen doorsturen voor recyclage. Green Metals is een bedrijf van de groep Toyota dat onze activiteiten ondersteunt op 21 locaties wereldwijd door ons metaal- en ander afval te sorteren, verwerken en verkopen en een allesomvattend afvalbeheerprogramma uit te voeren.

/
/
/
Afvalwater van ons industriële lakproces kan worden gebruikt in cementfabrieken.
/
Fosforslib van ons industriële lakproces kan worden gebruikt in cementfabrieken.
/
Los staalschroot ontvangen van het persatelier van Toyota Motor Manufacturing France.
/
Balen staalschroot worden verwerkt met behulp van magneten en een loopkraan. Toyota Motor Manufacturing France.

Meer over

Toyota CH-R Black Edition Toyota CH-R Black Edition Steeds beter, steeds verder met de gelimiteerde Toyota C-HR, een wagen met een unieke stijl die hij dankt aan zijn verfijnde afwerking. Lichtmetalen velgen, een unieke en subtiele badge. We hebben er alles aan gedaan om u een aangename en unieke rijervaring te bezorgen! Ontdek de SUV's van Toyota Ontdek de SUV's van Toyota Geniet van de avonturen van het leven met de SUV’s van Toyota, uitgerust met onze hypermoderne hybride systemen, allemaal met compacte afmetingen, perfect voor de stad. Onze sportwagens en sportcoupés Onze sportwagens en sportcoupés Sinds de jaren 60 heeft Toyota mensen verrast en weten te bekoren met zijn eigen interpretatie van de sportwagen. Veel van deze modellen hebben intussen een legendarische status bereikt. Ontdek de sportieve modellen in ons huidig gamma. Ontdek het Toyota-stadsautomodellen Ontdek het Toyota-stadsautomodellen De compacte en wendbare Toyota AYGO en Toyota Yaris zijn ideaal om de stad te verkennen: dankzij hun bescheiden formaat kunt u overal komen en glijdt de stress van het stadsverkeer van u af.