1. Business
 2. Fiscaliteit

Fiscaliteit

 • Juli 2023: geleidelijke afbouw fiscale aftrekbaarheid voor wagens met uitstoot

  De nieuwe wet voorziet een geleidelijke afbouw van de belastingvoordelen voor hybrides, plug-in hybrides en wagens met een verbrandingsmotor die vanaf 1 juli 2023 tot 31 december 2025 worden besteld.

  De maximale fiscale aftrekbaarheid van deze wagens zal vanaf 2025 jaarlijks begrensd worden, te beginnen met een maximale fiscale aftrekbaarheid van 75% in 2025, gevolgd door 50% in 2026, 25% in 2027 en uiteindelijk 0% in 2028.

  In de onderstaande afbeelding kan je aflezen welke impact deze afbouw heeft op de totale levenscyclus van een wagen die besteld is na 1 juli 2023.

 • Bestelling
  Maximale Fiscale aftrekbaarheid
  2023
  100%
  2024
  100%
  2025
  75%
  2026
  50%
  2027
  25%
  2028
  0%
 • 2023
  formule CO2-bijdrage x 2.25
  2024
  formule CO2-bijdrage x 2,25
  2025
  formule CO2-bijdrage x 2,75
  2026
  formule CO2-bijdrage x 4,00
  2027
  formule CO2-bijdrage x 5,50
  2028
  formule CO2-bijdrage x 5,50
 • Juli 2023: Hogere CO2-bijdrage voor werkgevers

  Heb je werknemers in je bedrijf? Dan moet je een CO2-bijdrage (ook wel solidariteitsbijdrage genoemd) betalen als ze hun bedrijfswagen ook privé mogen gebruiken. Deze CO2-bijdrage zal veranderen voor alle hybrides, plug-in hybrides en wagens met een verbrandingsmotor die vanaf 1 juli 2023 worden besteld. De formule voor de berekening van de CO2-bijdrage zal vanaf dan met een bepaalde factor vermenigvuldigd moeten worden, en die factor zal geleidelijk stijgen:

   

  * De CO2-bijdrage is een solidariteitsbijdrage die de werkgever moet betalen voor het privé-gebruik van zijn voertuigen door zijn personeel en geldt niet voor een zelfstandige, een zelfstandige zaakvoerder van een vennootschap en een vrij beroep.

Januari 2026: geen fiscale aftrekbaarheid meer voor wagens met een verbrandingsmotor

Alle hybrides, plug-in hybrides en wagens met een verbrandingsmotor die vanaf 1 januari 2026 worden besteld, zullen niet langer in aanmerking komen voor fiscale voordelen. Vanaf 1 januari 2026 zullen dus enkel nog emissievrije auto’s aftrekbaar zijn voor je onderneming. 

 

Ontdek onze gamma

Januari 2027: geleidelijke afbouw fiscale aftrekbaarheid emissievrije wagens

Ook de fiscale aftrekbaarheid van emissievrije wagens zal op langere termijn verminderen, al zal ze niet verdwijnen. Vanaf 2027 zal de fiscale aftrekbaarheid dalen van 100% naar 67,5% in 2031. Daarbij zal het aftrekpercentage dat gold op het ogenblik van de bestelling, blijven gelden voor de rest van de levensduur van de wagen.

Conclusie

Ook na de fiscaliteitswijziging van 01/07/2023 blijven hybridewagens nog vaak fiscaal interessant. De fiscale aftrekbaarheid daalt immers maar geleidelijk, en verdwijnt pas in 2028. Maar zelfs dan blijft de TCO (Total Cost of Ownership) van een hybridewagen nog altijd bijzonder interessant, gezien de lagere aankoopprijs en het feit dat je onder andere niet hoeft te investeren in een kostelijke laadinfrastructuur.