DRUPPEL VOOR DRUPPEL

HET ONMOGELIJKE GEBEURT

Wij geloven dat alles mogelijk is wanneer je vrij kunt bewegen. Alles wat we doen, wordt ingegeven door de wens om mensen hun verwachtingen te laten overtreffen.

Maar we zijn ook op weg om zelf het onmogelijke voor elkaar te krijgen: een emissievrije samenleving. Onze eerste stap in die richting is de Mirai, een auto die alleen waterdruppels uitstoot.

De auto die alleen waterdruppels uitstoot

 

/

Vanbuiten ziet de Mirai eruit als een normale vierdeurs sedan. Hij is net zo praktisch, veilig en eenvoudig te besturen als een conventionele auto, tanken is een kwestie van minuten en met een volle tank kunt u 500 km rijden. Het verschil is dat de tank van de Mirai gevuld is met waterstof in plaats van benzine.

/

In het midden van de Mirai bevindt zich een geavanceerde brandstofcel, die in een druktank opgeslagen waterstofgas omzet in elektriciteit. Brandstofcelauto’s op waterstof zijn vergelijkbaar met de volgende generatie elektrische auto’s, met uitzondering van één unieke eigenschap: er komt alleen water uit de uitlaat. Geen schadelijke uitstoot van koolstofdioxide, stikstofoxides of fijnstof. En zonder opladen, want u kunt gewoon tanken zoals met een conventionele auto.

/

Druppel voor druppel maakt de Mirai het onmogelijke mogelijk. Overal ter wereld worden de voordelen van de revolutionaire, emissieloze Mirai omarmd door bedrijven, taxi- en carpooldiensten, en zelfs politiekorpsen die het milieueffect van hun wagenpark willen verminderen.

Op weg naar een andere, emissieloze samenleving
/

Onze wereld heeft behoefte aan een nieuwe energiebron, een duurzaam systeem dat fossiele brandstoffen vervangt. Het antwoord? Waterstof. Waterstof wordt gemaakt met hernieuwbare energie, zoals zon en wind, en is volledig CO2-vrij. En in tegenstelling tot andere energiebronnen is het eenvoudig in grote hoeveelheden op te slaan en te vervoeren. Maar het beste nieuws is dat water het enige bijproduct is.

/

Het zal niet van de ene op de andere dag gebeuren, maar waterstof verandert het vervoer ingrijpend. En daar blijft het niet bij. In 2050 zou waterstof bijna een vijfde van het totale energieverbruik voor zijn rekening kunnen nemen. Wij werken onvermoeibaar om onze visie van een emissieloze samenleving op basis van waterstof te verwezenlijken, van het leveren van energie voor voertuigen en fabrieken tot het verwarmen van woningen en bedrijven.

Dit is tenslotte onze onmogelijke opgave. En we zijn vastbesloten om het voor elkaar te krijgen, druppel voor druppel.

Hoe wij het onmogelijke realiseren

/
Brandstofcelbussen De Toyota Sora is een conceptbrandstofcelbus die gebruikmaakt van het Toyota-brandstofcelsysteem dat voor de Mirai is ontwikkeld. De Sora levert superieure milieuprestaties, zonder CO2-emissies of stoffen die aanleiding geven tot bezorgdheid, en kan zelfs als noodstroomvoorziening na rampen worden gebruikt. In de aanloop naar de Olympisch en Paralympische Spelen van Tokio in 2020 verwacht Toyota meer dan 100 Sora’s in te zetten, voornamelijk in de stedelijke agglomeratie van Tokio.
/
Brandstofcelvrachtwagens Sinds de Project Portal Alpha in april 2017 in gebruik werd genomen, heeft deze vrachtwagen meer dan 16.000 testkilometers afgelegd en echte laad- en loswerkzaamheden verricht in en rond de havens van Long Beach en Los Angeles. Daarbij werd alleen waterdamp uitgestoten. Een nieuwe truck, die bij Toyota bekend is als de Beta, heeft een geschatte actieradius van meer dan 480 kilometer per tankbeurt. Daarmee wordt de emissieloze vervoerscapaciteit van de havens vergroot, terwijl het milieueffect van de laad- en loswerkzaamheden verder wordt verkleind.
/
Brandstofcelheftrucks In zijn Motomachi-fabriek in Toyota City heeft Toyota 20 door Toyota Industries Corporation geproduceerde brandstofcelheftrucks ingezet. Er is ook een waterstofstation gebouwd dat bedoeld is om door de brandstofcelheftrucks in de fabriek te worden gebruikt. Toyota wil de bestaande conventionele heftrucks blijven vervangen door brandstofceluitvoeringen. Zo moeten in de Motomachi-fabriek rond 2020 in totaal 170 tot 180 brandstofcelheftrucks zijn ingezet.
/
Toyota Tri-Gen Om een einde te maken aan de CO2-emissies van zijn logistieke activiteiten in de haven van Long Beach, bouwt Toyota de Tri-Gen-installatie. Dit wordt de eerste energiecentrale ter wereld die waterstof in carbonaat-brandstofcellen gebruikt om 1 megawatt aan stroom op te wekken. De volledig hernieuwbare centrale gebruikt landbouwafval om water, elektriciteit en waterstof te produceren waarmee de activiteiten van Toyota Logistics Services (TLC) in de haven van Long Beach worden ondersteund.