1. Discover Toyota
 2. Sustainability
 3. Carbon Neutrality

Koolstofneutraliteit

Toyota wil een samenleving ontwikkelen waarin mensen, mobiliteit en natuur in harmonie samengaan.
We willen de impact van onze activiteiten op het milieu minimaliseren en waar mogelijk tot nul reduceren, terwijl we maatregelen ontwikkelen om een positieve bijdrage te leveren aan de planeet, met als doel het bereiken van een duurzame en emissievrije samenleving.
 • Op weg naar nulemissie

  In lijn met de doelstelling van 100% CO2-reductie in alle nieuw verkochte voertuigen tegen 2035 in Europa (EU, EER en VK), breiden we ons portfolio emissievrije voertuigen uit. Onze strategie is om zo snel mogelijk koolstofneutraliteit te bereiken door optimaal gebruik te maken van beschikbare oplaadinfrastructuur, beschikbaarheid van grondstoffen en hernieuwbare energie, en door betaalbaarheid te bewerkstelligen. We beperken de koolstofuitstoot al door een grote verscheidenheid aan geëlektrificeerde voertuigen aan te bieden. Bovendien werken we in Europa aan de volledige eliminatie van alle CO2-uitstoot gedurende de gehele levenscyclus van voertuigen tegen 2040 en aan het realiseren van koolstofneutraliteit in al onze Europese fabrieken tegen 2030.


 • SCOPE 1  

  Directe emissies van bronnen in eigendom of onder beheer*

  We streven ernaar om tegen 2030 koolstofneutraal te zijn in al onze productielocaties in Europa, zodat tegen die tijd het overgrote deel van de Scope 1-uitstoot van Toyota Motor Europe kan worden verminderd. Dit is vijf jaar eerder dan het wereldwijde engagement van Toyota.


 • SCOPE 2 

  Indirecte emissies, veroorzaakt door de opwekking van ingekochte energie (voornamelijk elektriciteit).

  Door een consistent gebruik van 100% groene elektriciteit in heel Europa sinds 2019, zijn de Scope 2-emissies al geëlimineerd in alle Europese activiteiten*.


 • SCOPE 3

  Indirecte emissies van niet-gecontroleerde bronnen in de waardeketen van TME, namelijk onze verkochte voertuigen, upstream & downstream logistiek en aangekochte onderdelen. Door emissievrije voertuigen en duurzame mobiliteitsdiensten te leveren, die voldoen aan de behoeften van de economie, van het energie- & industriebeleid en van onze klanten, streven we naar 100% CO2-emissiereductie in West-Europa tegen 2035. Dit zal tegen die tijd in hoge mate bijdragen aan de Scope 3-emissiereductie van Toyota Motor Europe.

* Productie, logistiek, nationale distributeurs, bedrijfskantoren
 • Verder dan koolstofneutraliteit

  We stoppen niet bij koolstofneutraliteit, die alleen gericht is op CO2-uitstoot. In lijn met de Toyota Environmental Challenge 2050 hebben we ons geëngageerd om specifieke maatregelen te nemen voor waterbehoud, voor de bevordering van een op recycling gebaseerde economie en voor de biodiversiteit. Onze fabriek in Frankrijk, TMMF, is een wereldwijde benchmark op het gebied van wateropvang en -recycling en zorgt er sinds 2014 voor dat de maximaal mogelijke hoeveelheid water kan worden hergebruikt in productieprocessen. In het Verenigd Koninkrijk heeft TMUK samen met lokale overheden een sterk biodiversiteitsinitiatief ontwikkeld, dat sinds 2004 een rolmodel is binnen onze organisatie.