1. Discover Toyota
 2. Dit is Toyota
 3. Koolstofneutraliteit

Koolstofneutraliteit

Toyota streeft ernaar een samenleving te ontwikkelen waarin mensen, mobiliteit en natuur in harmonie kunnen samenleven
We willen de milieu-impact van onze activiteiten minimaliseren en indien mogelijk terugbrengen tot nul, terwijl we maatregelen ontwikkelen om positief bij te dragen aan de planeet met als doel een duurzame en emissievrije samenleving te bereiken.
 • Op weg naar nul-emissies

  In lijn met 100% CO2-reductie in alle nieuwe voertuigverkopen tegen 2035 in Europa (EU, EER en VK), breiden we ons portfolio van nulemissievoertuigen uit. Onze strategie is om zo snel mogelijk koolstofneutraliteit te bereiken, waarbij we gebruikmaken van beschikbare laadinfrastructuur, beschikbaarheid van grondstoffen, hernieuwbare energie en betaalbaarheid. We minimaliseren al koolstofemissies door een breed scala aan geëlektrificeerde voertuigen aan te bieden. Bovendien werken we in Europa naar volledige eliminatie van alle CO2-emissies gedurende de gehele levenscyclus van het voertuig tegen 2040, evenals het bereiken van koolstofneutraliteit bij al onze Europese fabrieken tegen 2030.


 • SCOPE 1  

  Directe emissies van eigendoms- of gecontroleerde bronnen*

  We streven ernaar om tegen 2030 koolstofneutraal te zijn op al onze productielocaties in Europa, waardoor het overgrote deel van de Scope 1-emissies van Toyota Motor Europe tegen die tijd kan worden verminderd. Dit is vijf jaar eerder dan de wereldwijde toezegging van Toyota.


 • SCOPE 2 

  Indirecte emissies van de opwekking van gekochte energie (voornamelijk elektriciteit).


 • SCOPE 3

  Indirecte emissies van ongecontroleerde bronnen in de waardeketen van TME, zoals onze verkochte voertuigen, stroomopwaartse en stroomafwaartse logistiek, evenals gekochte onderdelen. Door zero-emission voertuigen en duurzame mobiliteitsdiensten te bieden die voldoen aan de behoeften van de economie, energie- en industriepolitiek, en klanten, streven we ernaar om tegen 2035 een 100% CO2-emissiereductie in West-Europa te bereiken. Dit zal aanzienlijk bijdragen aan de vermindering van de Scope 3-emissies van Toyota Motor Europe tegen die tijd.

* Productie, Logistiek, Nationale Distributeurs, Bedrijfskantoren
 • Verder dan koolstofneutraliteit

  We stoppen niet bij koolstofneutraliteit, die zich alleen richt op CO2-emissies. In lijn met de Toyota Environmental Challenge 2050, zijn we toegewijd om specifieke maatregelen te nemen voor waterbehoud, de promotie van een op recycling gebaseerde economie en biodiversiteit. Onze fabriek in Frankrijk, TMMF, is wereldwijd een benchmark op het gebied van waterwinning en recycling, waarbij sinds 2014 wordt gewaarborgd dat de maximale hoeveelheid water opnieuw kan worden gebruikt in productieprocessen. In het Verenigd Koninkrijk heeft TMUK een sterke biodiversiteitsinitiatief ontwikkeld met lokale autoriteiten en is sinds 2004 een rolmodel binnen onze organisatie.

Onze brandstofcelactiviteit groeit snel. We streven ernaar om onze bewezen brandstofceltechnologie breder beschikbaar te maken om koolstofneutraliteit te bereiken en de groei van de waterstofeconomie in Europa en daarbuiten te stimuleren.
 • De motor van de waterstofeconomie

  Toyota introduceerde brandstofceltechnologie al in personenauto's in 2014 met de Mirai. Dezelfde basistechnologie, aangepast in een veelzijdig brandstofcelsysteem, kan worden toegepast op andere toepassingen. Voorbeelden hiervan zijn bussen, vrachtwagens, boten, treinen en generatoren. Als leverancier van brandstofcelsystemen kunnen we al concrete voorbeelden laten zien van wat we doen om de ontwikkeling van de toekomstige waterstofeconomie te stimuleren. Dit omvat onze eigen producten, evenals de verkoop van brandstofcelsystemen aan klanten van brandstofcelproducten. We stimuleren ook de waterstofeconomie door patenten met betrekking tot brandstofcellen gratis beschikbaar te stellen.

 • Leverancier van brandstofcelsystemen

  De markt voor brandstofcellen groeit snel, en onze technologie wordt al bewezen in verschillende toepassingen, waar het aanzienlijk bijdraagt aan koolstofneutrale oplossingen. Er is duidelijke vraag vanuit verschillende sectoren naar een brandstofcelsysteem dat gemakkelijk kan worden aangepast aan hun eigen producten. Als reactie op deze behoeften leveren we ons zeer geavanceerde brandstofcelsysteem in een gebruiksvriendelijke vorm. Tegelijkertijd blijven we verschillende technologieën onderzoeken en op het juiste moment en op de juiste plaats introduceren, voor de juiste toepassingen.

 • Brandstofceltechnologie

  Toyota investeert sinds 1992 in brandstofceltechnologie. Dankzij onze meest recente technologische ontwikkelingen zijn we nu in staat modulaire brandstofcelsystemen aan te bieden voor toepassingen buiten de auto-industrie.

 • Toepassingen van brandstofcellen

  De brandstofceloplossingen van Toyota zijn geschikt voor zware en langeafstandstoepassingen zoals bussen, vrachtwagens, boten en treinen. Ze zijn ook succesvol gedemonstreerd voor stationaire generatoren.