1. Discover Toyota
  2. Sustainability

Duurzaamheid

De kern van alles wat we doen
Bij Toyota zien we onszelf als meer dan een bedrijf dat allround mobiliteitsoplossingen biedt. We zijn wereldburgers en hebben daarom een verantwoordelijkheid tegenover de planeet - om de dingen beter achter te laten dan we ze gevonden hebben.
  • Duurzaamheid bij Toyota

    Duurzaamheid is fundamenteel voor onze manier van zakendoen. We dragen bij aan de duurzaamheid van de aarde en aan de maatschappelijke ontwikkeling door middel van zakelijke activiteiten, in samenwerking met de wereldwijde samenleving. Toyota streeft ernaar om het overheidsbeleid, de maatschappelijke behoeften, de technologische ontwikkeling en de behoeften van de consument zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De toekomst mooier willen maken en dingen doen voor iemand anders dan onszelf zijn de principes achter onze filosofie. Dit ondersteunt onze voortdurende inspanningen om de doelstellingen van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties te realiseren en ervoor te zorgen dat 'niemand achterblijft'.

  • Toyota Environmental Challenge 2050

    Het is onze plicht om hulpbronnen te sparen en onze ecologische voetafdruk te beheren in het belang van toekomstige generaties. Al sinds de jaren 1960 nemen we milieu-initiatieven. In 1992 stelden we het Toyota Earth Charter op en in 2015 formuleerden we onze wereldwijde langetermijninitiatieven als de Toyota Environmental Challenge 2050. Het verplicht ons om de CO2-uitstoot te verminderen en tegen 2050 wereldwijd koolstofneutraal te zijn, zowel voor onze voertuigen als voor onze activiteiten. In Europa streven we naar volledige koolstofneutraliteit tegen 2040. Ons engagement gaat verder, door het waterverbruik te verbeteren, door technologieën voor het einde van de levensduur en recycling te bevorderen en door een samenleving in harmonie met de natuur te creëren.

  • Onze 'mensgerichte' benadering

    Sinds de oprichting is de kernwaarde van Toyota altijd geweest om op een zinvolle manier bij te dragen aan de maatschappij, op zoek naar eenvoudigere manieren om dingen te doen. Dit komt voort uit de motivatie van de oprichter van het bedrijf om een automatisch weefgetouw te maken om de werklast van zijn moeder te verlichten. Toyota past deze 'mensgerichte' filosofie nog steeds toe. De kern is het concept dat technologie moet bijdragen aan het geluk en de gezondheid van mensen. We zetten ons in voor de bevordering en ontwikkeling van hoogwaardige werkgelegenheid, een diverse en inclusieve werkomgeving en de verbetering van de samenleving door duurzame innovatie.