Toyota Belgium

privéleven
Beleid inzake de verwerking van uw persoonsgegevens

1. Introductie
Dit beleid is van toepassing op de verwerking van Persoonlijke Gegevens (hierna ‘de Gegevens”) van onze klanten en voormalige klanten, alsook op onze prospecten of mensen die ons om informatie vragen of contact met ons opnemen over onze voertuigen, producten of diensten.

Het is ook van toepassing op (online) verkooppromoties, marketingacties, gesponsorde sociale media platformen, enz., die door ons of namens ons worden geleverd of beheerd.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de verzameling van Gegevens via de MyToyota-app en de MyToyota-portal, het onderwerp is van een specifiek beleid waarbij u wordt uitgenodigd om dit te raadplegen op onze website www.toyota.be/my-toyota.

Naast dit algemene beleid bestaan er voor bepaalde producten en diensten die door Toyota worden aangeboden, ook nog een specifiek privacy beleid dat meer gedetailleerd beschrijft hoe u uw persoonlijke informatie in een bepaalde context kunt gebruiken. Hetzelfde geldt voor de informatie die uw voertuig verzamelt en gebruikt. U kunt de gebruikershandleiding of eventueel de bijbehorende toepassing raadplegen.

2. Definitie van de verantwoordelijke voor de verwerking(en)

a) Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking
In de overgrote meerderheid van de gevallen gebeurt de verwerking van uw Gegevens door de volgende gezamenlijke verantwoordelijken:

- Toyota Belgium SA, met zetel te 1932 Zaventem, Leuvensesteenweg 369 en ondernemingsnummer BE 0403.425.770

- Uw erkende Toyota-verdeler (van wie u hebt aangekocht en/of die u hebt aangewezen als preferentiële verdeler en/of degene die Toyota Belgium SA aan u toewijst op basis van locatie - het dichtst bij u op basis van uw postcode en uw adres of op basis van de geschiedenis van uw contacten met ons netwerk).

b) Enige verantwoordelijke voor de verwerking
Uw verdeler of erkende hersteller (waarbij u heeft gekocht, en/of u heeft aangewezen als preferentiële hersteller, en/of die Toyota België NV u heeft toegewezen op basis van locatie - het dichtst bij u op basis uw postcode en uw adres - of op basis van de geschiedenis van uw contacten met ons netwerk) kan optreden als enkele verantwoordelijke voor de verwerking, voor bepaalde van diens eigen operationele doeleinden of binnen het kader van direct marketing acties die hij onafhankelijk, voor eigen rekening en alleen namens hem uitvoert.

Dit gegevensverwerkingsbeleid is van toepassing op alle verwerkingen waarbij één of meer van de hierboven vermelde verantwoordelijken voor de verwerking betrokken zijn (hierna "Toyota" genoemd).

3. Wie kan u contacteren indien u vragen of verzoeken heeft?

a) Gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking
Wanneer uw Gegevens worden verwerkt door verschillende gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking, hebben we één gegevensbeschermingscontactpunt ingesteld, dat uw vragen of verzoeken of oefeningen met betrekking tot uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw Gegevens zal behandelen:

- door een e-mail te sturen naar privacy@toyota.be


- door een brief te sturen naar Toyota Belgium, klantendienst (privacy), Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem


b) Enige verantwoordelijke voor de verwerking
In het geval dat u namens uw erkende verdeler of hersteller een marketingactie ontvangt, kunt u ervoor kiezen ofwel contact op te nemen met het adres dat in deze mededeling wordt vermeld, ofwel met het hierboven genoemde gegevensbeschermingscontactpunt, dat ter uwer beschikking staat om u te helpen.

4. Welke gegevens worden verzameld?

De volgende categorieën van Gegevens kunnen door ons worden verzameld, die variëren afhankelijk van uw relatie met Toyota:

Categorieën Gegevens:
Gegevens die u ons meedeelt:
Algemene informatie zoals:

- Uw naam, voornaam, titel, taal en geboortedatum

- Uw postadres, e-mailadres, vast en / of mobiel telefoonnummer, ...

- Alle persoonlijke informatie die u ons vrijwillig en vrijblijvend meedeelt (bv. gezinssamenstelling, beroep, ...


Als u een professional bent, onder andere:

Contactgegevens van uw bedrijf/vereniging/instelling: naam, postadres, vast en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres, uw btw-nummer en bedrijfsnummer, rechtsvorm.

Voertuig-gerelateerde informatie, zoals:

- De merken en modellen waarin u interesse toont.

- Het merk en het model van het huidige voertuig.

- Het merk en de modellen die u hebt gekocht en de informatie met betrekking tot de bestelling (informatie over het gekozen voertuig, chassisnummer, datum van bestelling, ...).

- Wanneer u een dienst/product bestelt dat betrekking heeft op uw voertuig bij een van onze erkende verdelers of herstellers: informatie over uw voertuig (merk, model, chassisnummer, plaatnummer, herstelling/dienst/andere dienst of product, kilometerstand ...), uw klantgeschiedenis, ...

- De betreffende verdeler (s) of hersteller (s).

- Informatie met betrekking tot de connectiviteit van uw voertuig (technische logs, ...).

- Informatie met betrekking tot connectiviteit tot uw voertuig via apps.


Informatie met betrekking tot ons onderzoek

- De antwoorden die u tijdens de enquête hebt gegeven (tenzij de enquête anoniem was).

Gegevens die we over u verzamelen:

Informatie van derden, zoals:

We kunnen ook informatie over u verzamelen afkomstig van openbare databanken, sociale media platformen of eigenaren van marketingbestanden, die ons helpen om uw gegevens bij te werken, de kwaliteit van de Gegevens te verbeteren of uw Gegevens aan te vullen, om ons te helpen een beter inzicht te krijgen in het type producten dat u mogelijks interesseert.

Waar mogelijk houden we ook een data bij waar deze informatie aan ons wordt meegedeeld of waar wijzigingen in zijn aangebracht.

Automatische Gegevensverzameling

De website van Toyota gebruikt serverlogboeken, die uw interacties met de Toyota-website en de webpagina's die u bezoekt, registreren met betrekking tot het huidige internetprotocol (IP) -adres van uw computer. De geautomatiseerde processen die wij gebruiken om informatie te verzamelen, zijn cookies, logbestanden en wifi-toegangspunttags.

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij bepaalde informatie vastleggen op basis van de cookies die we plaatsen. Voor meer informatie verwijzen we naar onze cookieverklaring.

5. Doelstellingen en rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens

Wij verwerken uw Gegevens voor de doeleinden en op basis van de hieronder beschreven rechtsgronden:

Doelstellingen :
Om ons in staat te stellen uw vragen of vragen te beantwoorden, Om uw deelname aan onze wedstrijden te beheren.
Voor het beheer van al onze marketingacties, onder meer:

- Om de nieuwsbrieven te versturen waarop u zich heeft geabonneerd.
 
- Om u eraan te herinneren uw dienst van uw Toyota-voertuig, die binnenkort verloopt, te vernieuwen.
 
- Om u te informeren over het product- en dienstaanbod van Toyota, hetzij op een algemene dan wel individuele wijze via alle communicatiekanalen, inbegrepen via de sociale netwerken.
 
- Om u te informeren over evenementen georganiseerd door Toyota.
 
- In verband met deelname aan marktonderzoeken naar onze producten en/of diensten of in de automobiel markt.

Indien u uw Gegevens aan bedrijven communiceert binnen dezelfde groep, zoals onder andere:

- Car Security NV, met zetel te 1932 Zaventem, Leuvensesteenweg 369 (verzekeringen),
 
- Autoproducts NV (onderdelen en toebehoren voor voertuigen) met zetel te 1932 Zaventem, Leuvensesteenweg 369.
 
- Toyota Motor Europe NV, met zetel te 1140 Evere, Bourgetlaan 60.

Om uw Gegevens aan derden te communiceren voor kredietaanvragen, leasing, verzekeringen, ect, ....

Juridische grondslag :
Uw toestemming

Doelstellingen :
- Als onderdeel van de aanmaak, de aanvaarding en de opvolging van uw bestelling, het algemene beheer van de klanten, de naverkoop dienst en het herstel.

- Als onderdeel van het onderhoud, pechverhelping en herstelling van uw voertuig.

- Om u in staat te stellen een proefrit uit te voeren.

- Voor boekhoudkundige doeleinden.

- Om mogelijke fraude, overtredingen en mogelijke inbreuken te bestrijden en om het beheer van eventuele geschillen en gerechtelijke procedures te kunnen verzekeren.

- Om uw Gegevens te verwerken en verzenden in verband met de overdracht van vorderingen aan een derde partij.

- Als uw voertuig een defect heeft, zodat wij hierover contact met u kunnen opnemen.

- Om aan onze verplichting te voldoen om u te kunnen lokaliseren in geval van een ongeval of bij een noodoproep.

- etc


Juridische grondslag :
Uitvoering van uw contract

Doelstellingen :
- Het updaten, corrigeren en consolideren van uw Gegevens, indien nodig met behulp van bruikbare informatie van externe partners die beschikbaar zouden zijn.

- Om u te contacteren als we problemen ondervinden om een van uw verzoeken te beantwoorden.

- Om de kwaliteit van uw contacten met Toyota te controleren of te verbeteren op basis van uw antwoorden.

- Om onze producten of diensten te verbeteren, kunt u onze evenementen, websites of mobiele applicaties aanpassen op basis van de voorkeuren van onze bezoekers, klanten of prospecten, of om hun veiligheid te verbeteren.

- Om mogelijke fraude, overtredingen en mogelijke inbreuken te bestrijden en om het beheer van eventuele geschillen en gerechtelijke procedures te verzekeren

- etc


Juridische grondslag :
Rechtmatig belang dat wordt nagestreefd door de controllers

Doelstellingen :
- Om de wettelijke garanties te respecteren
 
- Een gerechtelijk bevel of bevel of verzoek van een autoriteit na te leven.

Juridische grondslag :
Vereist bij wet

6. Bewaringstermijn van uw gegevens

We bewaren uw Gegevens alleen voor de tijd die redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld en zolang het nodig is om aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen. Onze bewaartermijnen zijn gebaseerd op de noodzaak om onze commerciële activiteit voort te zetten, in samenhang met het principe van gegevens beperking.

Wanneer de deadlines die we hebben ingesteld, bereikt zijn, worden uw Gegevens geanonimiseerd in onze databanken.

7. Ontvangers van uw gegevens (met uitzondering van de verwerkers)

Uw Gegevens worden toegankelijk gemaakt voor de hieronder vermelde ontvangers:

Ontvangers of categorieën van ontvangers:
Aan onze externe onderaannemers, in de context van diensten die we aan hen vragen om namens ons te presteren (bijv. externe callcenters, reclamebureau, IT-serviceproviders, ...). In dit geval kunnen deze bedrijven alleen strikt die Gegevens gebruiken binnen de grenzen van de instructies die we aan hen geven, in overeenstemming met dit beleid inzake Gegevensbescherming. Ze zijn gebonden aan belangrijke vertrouwelijkheids- en beveiligingsverplichtingen met betrekking tot uw Gegevens. In geen geval worden zij de eigenaar van uw Gegevens.

Bedrijven die tot dezelfde groep behoren:

-Toyota Motor Europe NV, met zetel te 1140 Brussel, Bourgetlaan 60 voor soortgelijke doeleinden

-Inchcape SA, met zetel te 22a, St James's Square, London SW1Y 5LP Voor operationele doeleinden


Aan potentiële rechthebbenden voor vergelijkbare doeleinden

Aan de partnerbedrijven van Toyota met wie wij uw Gegevens op uw verzoek of met uw toestemming delen voor gerelateerde producten of dienstenverzekering, eserveonderdelen en accessoires voor voertuigen, financiering en leasing, ...

Gegevensoverdracht buiten de Europese Economische Ruimte

Sommige van onze onderaannemers, zoals Salesforce.com, Inc., The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, VS, voeren hun IT-diensten uit via landen gelegen buiten de Europese Economische Ruimte (zoals in de VS). In dit geval besteden we extra aandacht aan de bescherming van uw Gegevens door middel van specifieke contractuele verplichtingen en in overeenstemming met de verplichtingen van de privacy regelgeving.

8. Specifiek contact met onze erkende verdelers en herstellers

In de meeste gevallen worden Toyota Belgium en uw erkende verdeler als gezamenlijke verantwoordelijke voor de verwerking beschouwd voor de verwerking van uw Gegevens en is onderhavig beleid van bescherming van uw Gegevens toepasselijk.

Wanneer uw erkende verdeler of erkende hersteller optreedt als de enige verantwoordelijke voor de verwerking, zonder tussenkomst van Toyota België, met name in het kader van handelingen die bestemd zijn voor direct marketing die hij onafhankelijk, voor eigen rekening en alleen namens hem uitvoert, dan kan de verantwoordelijkheid van Toyota Belgium niet worden ingeroepen. Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verzameling en het gebruik van uw Gegevens kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw erkende verdeler of erkende hersteller.

9. Veiligheid en bescherming van uw gegevens

We hebben een reeks technische en organisatorische maatregelen genomen om uw Gegevens te beschermen tegen onwettige of ongeautoriseerde toegang of gebruik, evenals te waarborgen tegen onbedoeld verlies of schade aan hun integriteit. Deze maatregelen zijn ontworpen rekening houdend met onze IT-infrastructuur, de potentiële impact op uw privacy en de bijbehorende kosten, en conformeren aan de huidige industrienormen en -praktijken.

Uw Gegevens worden alleen verwerkt door een externe onderaannemer als die onderaannemer instemt zich te houden aan de technische en organisatorische gegevensbeveiligingsmaatregele

10. Link naar andere internet sites of sociale netwerken die uw gegevens kunnen verwerken

De Website biedt u mogelijk om informatie over social media, Twitter en Instagram, de Website of de producten en/of diensten die beschikbaar zijn via de sociale netwerkfunctionaliteit van derden te delen of op te volgen (bijv. "Share" -knoppen, "Vind ik leuk" of "volg").

We bieden deze functie aan om interesse van de Website bij leden van uw sociale netwerken aan te trekken en om u de mogelijkheid te bieden de meningen, nieuws en aanbevelingen op de Website te delen en te volgen met uw contacten. Houd er echter rekening mee dat het delen van Gegevens met een sociaal netwerk kan resulteren in het verzamelen van deze informatie door de sociale netwerkaanbieder en de publieke verspreiding ervan, inclusief via internetzoekmachines.

Wij adviseren u om het privacy beleid van elke website die u bezoekt altijd zorgvuldig te lezen of privacy praktijken te willen begrijpen van een sociaal netwerk waarin u informatie deelt.

11. Uw keuze en uw rechten

We willen zo transparant mogelijk met u zijn, zodat u verstandige keuzes kunt maken over hoe u wilt dat wij uw Gegevens te gebruiken.

Uw Gegevens

U kunt altijd contact met ons opnemen op het contactpunt voor gegevensbescherming (zie hoofdstuk 3 "Wie kunt u contacteren als u vragen of verzoeken heeft?"). Om te weten welke Gegevens we over u hebben bewaard en wat voor informatie dit is en vanwaar zij afkomstig is, heeft u onder bepaalde voorwaarden hebt het recht om uw Gegevens, die u ons hebt meegedeeld, in een gestructureerd, door de computer leesbaar formaat te ontvangen en uw Persoonlijke Gegevens te verzenden naar een derde partij van uw keuze. 

Uw correcties

Als u een fout ontdekt in uw Gegevens of als u vindt dat deze onvolledig of onjuist zijn, kunt u ook eisen dat wij deze corrigeren of aanvullen. 

Uw beperkingen 
U hebt het recht om een beperking op te leggen aan de verwerking van uw Gegevens (bijvoorbeeld, wanneer de nauwkeurigheid van uw Gegevens wordt gecontroleerd).

Uw bezwaren

- U kunt ook bezwaar indienen tegen het gebruik van uw Gegevens voor directe marketing-doeleinden of het delen van uw Gegevens met een derde voor dezelfde doeleinden.
- U kunt te allen tijde uw toestemming voor de doorlopende verwerking van persoonsgegevens die u ons hebt meegedeeld intrekken door contact met ons op te nemen via het Contactpunt voor gegevensbescherming (zie hoofdstuk 3 "Met wie kunt u contact opnemen als u vragen hebt? of verzoeken? ").


Bovendien kunt u eisen dat wij alle Gegevens over u wissen (behalve in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld om een bewerking te rechtvaardigen of wanneer wettelijk vereist).

U kunt ook altijd een beroep doen op de gegevensbeschermingsautoriteit gelegen te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, of per e-mail aan commission@privacycommission.be .

We kunnen dit privacy beleid wijzigen, bijvoorbeeld in het kader van wijzigingen van onze producten of diensten of van de toepasselijke wetgeving. Daarom is het raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

Laatste update: versie 2.0. van 08/11/2019

Meer over Toyota

Toyota presenteert: Driven Toyota presenteert: Driven Gedreven is een reeks verhalen over mensen en wat hen drijft in hun persoonlijke leven. Een drang om te winnen. Een drang naar perfectie. Een drang naar avontuur. Toyota op het autosalon 2020 Toyota op het autosalon 2020 Op het volgende autosalon van Brussel stelt Toyota 1 Belgische première en 3 nieuwigheden voor. Toyota Mirai van de tweede generatie. Nog altijd emissievrij. Toyota Mirai van de tweede generatie. Nog altijd emissievrij. Nadat Toyota in 2014 de wereld liet kennismaken met zijn eerste door waterstof aangedreven sedan, staat de constructeur nu klaar om zijn technologie voor emissievrije elektrische voertuigen met brandstofcellen (FCEV) op nieuwe hoogten te tillen met de Mirai conceptcar van de tweede generatie. Het onmogelijke gebeurt Het onmogelijke gebeurt Wij geloven dat alles mogelijk is wanneer je vrij kunt bewegen. Alles wat we doen, wordt ingegeven door de wens om mensen hun verwachtingen te laten overtreffen en elke inspanning, hoe klein ook, is een stap op weg naar dat doel.
Cookiebeleid

Wij gebruiken cookies op onze website om u een betere service aan te bieden en om u in het kader van legale acties te contacteren. Indien gewenst, blijft u de website gebruiken zoals u gewoon bent, of wijzig hier hoe uw cookie-instellingen.

Aanvaard alle cookies of stel uw voorkeuren in door te klikken op de betreffende knop.