Reservering van de yaris grmn

[Voorwaarden voor klanten]
Reservrering Yaris GRMN

Voorwaarden voor klanten


Toyota brengt in de Europese Economische Ruimte (de ‘EER’) een speciale uitvoering van zijn YARIS-model uit: de YARIS GRMN (de ‘YARIS GRMN’). Er wordt slechts een zeer beperkt aantal auto’s van deze speciale uitvoering voor verkoop in de EER geproduceerd. Deze beperkte hoeveelheid YARIS GRMN-voertuigen wordt vanaf 27 juli 2017 voor verkoop beschikbaar gesteld. Meer informatie over deze gelimiteerde oplage en de prijs ervan zijn verkrijgbaar bij een erkende Toyota-verdeler.
De prijzen die op deze website voor de aankoop van de YARIS GRMN worden genoemd, zijn aanbevolen catalogusprijzen. Afhankelijk van de verkoopvoorwaarden van de erkende Toyota-verdeler bij wie u uw order plaatst, kunnen deze prijzen variëren.


Ondertussen wordt een reserveringslijst opgesteld om iedere geïnteresseerde te registreren die een YARIS GRMN wil bestellen en een goed overzicht te krijgen van het geplande orderniveau. Zo kunnen we de order- en productieprocessen voor deze gelimiteerde hoeveelheid YARIS GRMN-voertuigen beheersen.

Afhankelijk van de onderstaande voorwaarden en uw uitdrukkelijke aanvaarding daarvan kunt u uw interesse bevestigen om een YARIS GRMN te bestellen en op de reserveringslijst worden geplaatst voor de YARIS GRMN-voertuigen die in de EER beschikbaar worden gesteld (de ‘reservering’). class="MsoNormal" style="text-align:justify">

VOORWAARDEN

1. Er wordt slechts één reservering per persoon aanvaard. 
2. De reservering is een verplichte procedure die u moet doorlopen om een YARIS GRMN te kunnen bestellen. Een order voor de YARIS GRMN wordt daarom niet aanvaard als u niet eerst de reserveringsprocedure hebt doorlopen en de in artikel 3 genoemde reserveringskosten volledig hebt betaald. Van 27 juli 2017 tot en met 31 oktober 2017 hebt u de mogelijkheid om volgens deze voorwaarden tot reservering over te gaan.
Reserveringen worden aanvaard op basis van het beginsel ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Na de bovengenoemde periode of zodra de totale beschikbare hoeveelheid YARIS GRMN-voertuigen is gereserveerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet, zijn reserveringen niet meer mogelijk of worden ze niet meer aanvaard. U hebt dan de mogelijkheid om naar een ‘wachtlijst’ te worden geleid, zoals genoemd in artikel 8 hierna. 

3. Reserveringskosten: 

Om op de reserveringslijst voor de YARIS GRMN te worden geplaatst, moet u ons een bedrag van € 1.000 betaald hebben op de wijze die in artikel 3 hierna wordt genoemd. De betaling van de reserveringskosten moet per debet- of kredietkaart verricht worden via een beveiligd portaal. Elke betaling met een debet- of kredietkaart wordt via een beveiligd portaal geleid en uw kaartgegevens worden niet opgeslagen.
U bevestigt hierbij dat u bevoegd bent om deze betalingsmethode te gebruiken en u aanvaardt dat wij en/of de uitgever van uw kaart in dit opzicht veiligheidscontroles kunnen uitvoeren. Wij wijzen u erop dat we geen rente of andere vergoeding of beloning aan u betalen met betrekking tot de reserveringskosten.
Na ontvangst van uw betaling van de reserveringskosten: - wordt uw naam door ons op de reserveringslijst voor een YARIS GRMN geplaatst; - ontvangt u van ons per e-mail een bevestiging dat uw naam op de reserveringslijst is geplaatst. De reserveringskosten worden terugbetaald volgens de in artikel 5 hierna gedetailleerde procedure. 


4. Omvang van de reservering – Geldigheid van de reservering – Bestelling van de YARIS GRMN binnen de geldigheidsduur van de reservering:

Op voorwaarde dat de reserveringskosten zijn betaald, verzekert de reservering u ervan dat u binnen de hieronder genoemde geldigheidsduur van de reservering een YARIS GRMN bij een erkende Toyota-verdeler kunt bestellen. Met andere woorden, door de reserveringskosten te betalen, behoudt u zich de mogelijkheid voor om een YARIS GRMN te bestellen. De reservering: 

(i) vormt geen order voor een YARIS GRMN of een goedkeuring door ons en/of een erkende Toyota-verdeler om u een dergelijk voertuig te verkopen; 

(ii) vormt geen toezegging door of verplichting voor ons en/of een erkende Toyota-verdeler om een YARIS GRMN aan u te leveren of financieringsvoorwaarden in verband met de verkoop daarvan aan u te verlenen of aanvaarden; 


(iii) geeft u geen garantie of toezegging met betrekking tot de bouw- of leveringsdatum van een YARIS GRMN. Alleen door een orderformulier dat u bij een erkende Toyota-verdeler van uw keuze hebt ondertekend, krijgt u de aan- en verkoopvoorwaarden en garanties van die erkende Toyota-verdeler met betrekking tot een YARIS GRMN. Uw reservering blijft negentig (90) dagen geldig na de datum waarop we uw betaling van de reserveringskosten hebben ontvangen.
Als u de YARIS GRMN wilt bestellen, moet u binnen deze geldigheidsduur een orderformulier voor de YARIS GRMN ondertekenen bij een erkende Toyota-verdeler. Aan het einde van de bovengenoemde periode verloopt uw reservering automatisch zonder dat u verder een officiële kennisgeving of waarschuwing ontvangt. Orders die na afloop van de geldigheidsduur van de reservering zijn ondertekend, worden niet aanvaard. 

5. Terugbetaling van de reserveringskosten: De reserveringskosten worden volledig aan u terugbetaald als u binnen de geldigheidsduur van de reservering die in artikel 4 hierboven is genoemd, een van de volgende twee acties hebt ondernomen: 

(1) U hebt het orderformulier ondertekend dat in artikel 4 hierboven wordt genoemd en wij hebben van de erkende Toyota-verdeler in kwestie de bevestiging gekregen dat u dat orderformulier hebt ondertekend; 

(2) U hebt via een e-mail aan yaris.grmn@toyota-europe.com te kennen gegeven dat u uw reservering wilt annuleren. In die gevallen worden de reserveringskosten uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de orderbevestiging dan wel het bericht van annulering van uw reservering, zoals hierboven genoemd, terugbetaald via dezelfde debet- of kredietkaart die u voor de betaling van de reserveringskosten hebt gebruikt.
Als u binnen de geldigheidsduur van de reservering geen van de bovengenoemde acties hebt ondernomen, worden de reserveringskosten uiterlijk binnen veertien (14) dagen na afloop van de geldigheidsduur terugbetaald via dezelfde debet- of kredietkaart die u voor de betaling van de reserveringskosten hebt. 

6. Uw reservering is niet overdraagbaar of toewijsbaar. 

7. Wachtlijst: 

Na 31 oktober 2017 of zodra de totale beschikbare hoeveelheid YARIS GRMN-voertuigen is gereserveerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet, wordt het reserveringssysteem geblokkeerd en hebt u de mogelijkheid om u in te schrijven op een ‘wachtlijst’. Als en wanneer een aanvullende hoeveelheid YARIS GRMN-voertuigen beschikbaar komt, wordt het reserveringssysteem heropend. U ontvangt dan te zijner tijd een bericht om desgewenst tot reservering over te gaan. Voor alle duidelijkheid, een mogelijke heropening van het reserveringssysteem is afhankelijk van deze voorwaarden.


8. Aanvaarding van deze voorwaarden: Door het vakje ‘Ik aanvaard de voorwaarden voor de reservering van een YARIS GRMN’ hieronder aan te vinken, aanvaardt u deze voorwaarden. Wat betreft het gebruik van uw persoonsgegevens, bevestigt u dat u instemt met het gebruik van uw persoonsgegevens zoals genoemd in artikel 8 hierboven door het vakje ‘Ik geef toestemming voor het gebruik en de overdracht van mijn persoonsgegevens’ hieronder aan te vinken.


Gebruik van uw persoonsgegevens:

Door op de hierboven beschreven wijze tot reservering over te gaan, stemt u ermee in dat u onderhevig bent en voldoet aan het privacybeleid en de privacymededelingen in verband met het gebruik van uw persoonsgegevens zoals genoemd op deze website. Verder staat u met name toe dat uw persoonsgegevens voor de afhandeling van uw reservering volgens deze voorwaarden worden gebruikt.
Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die relevant zijn voor de juiste afhandeling van uw reservering (waaronder uw naam, e-mailadres en gegevens in verband met de betaling van de reserveringskosten). In het kader van die afhandeling stemt u verder ermee in dat uw persoonsgegevens door de volgende entiteiten gebruikt en aan hen overgedragen kunnen worden:
- TBEL NV  - Toyota Motor Europe NV met hoofdkantoor te 1140 Brussel, Bourgetlaan 60; - verbonden ondernemingen van Toyota Motor Europe NV in de EER die bij de afhandeling van uw reservering zijn betrokken; - de erkende Toyota-verdeler die uw order verwerkt;  - onze leveranciers of dienstverleners, leveranciers of dienstverleners van Toyota Motor Europe NV of van verbonden ondernemingen van Toyota Motor Europe NV in de EER of onderaannemers van die leveranciers of dienstverleners die diensten verlenen in het kader van de afhandeling van uw reservering.