1. Discover Toyota
 2. Visie en filosofie van Toyota
 3. De Toyota Weg

De Toyota Weg

Ons werk van vandaag vormt de basis voor morgen
De Toyota Weg gebruikt onze leidende principes om een manier van werken te definiëren voor iedereen binnen ons bedrijf, overal. De auto-industrie ondergaat een ongekende transformatie. In het verleden is Toyota geëvolueerd van wever tot autofabrikant. We herscheppen onszelf nu als een mobiliteitsbedrijf.
 • De Toyota Weg 2020

  De Toyota Weg is het fundament van onze bedrijfscultuur. Om ons te helpen navigeren door het onbekende terrein van het worden van een mobiliteitsbedrijf, omarmen we onze fundamentele principes, waarden, missie en visie om ons te leiden terwijl we de basis leggen voor morgen. We zullen de Toyota Weg blijven ontwikkelen om effectief en relevant te blijven in een voortdurend veranderende wereld. En we zullen deze voortdurend evalueren om te zien hoe deze voortdurend verbeterd kan worden.

Bij Toyota, ...

 • Handelen wij voor anderen

  We streven ernaar om de perspectieven van onze klanten en belanghebbenden centraal te stellen in onze inspanningen elke dag. Door ons in de schoenen van anderen te verplaatsen, gaan we verder dan het onmogelijke.

 • Werken met integriteit

  We overwegen altijd waar het werk van vandaag ons moet brengen en hoe het de mensen om ons heen beïnvloedt. We banen een weg naar onze doelen met integriteit en eerlijkheid.

 • Nieuwsgierigheid cultiveren

  Door een persoonlijke interesse te tonen in alles, stellen we vragen om de mechanismen achter fenomenen te ontdekken. Deze mentaliteit genereert nieuwe ideeën.

 • Aandachtig observeren

  Mensen voelen dingen instinctief aan op een manier die machines niet kunnen. We verzamelen solide gegevens terwijl we observeren, voelen en persoonlijk interpreteren, gebruikmakend van de Genchi Genbutsu om snel de meest creatieve en beste oplossingen te vinden.

 • Voortdurend verbeteren

  Vandaag, en elke dag, nemen we de verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de vaardigheden van onszelf en anderen met hart, geest en lichaam om te voldoen aan de evoluerende behoeften van onze klanten.

 • De zoektocht naar verbetering voortzetten

  We geloven in het natuurlijke vermogen van mensen om dingen te verbeteren. Elke verbetering, hoe klein ook, is waardevol. Door zowel incrementele als revolutionaire innovatieve denkwijzen te stimuleren, streven we naar evolutie met Kaizen, en accepteren we nooit de status quo.

 • Ruimte creëren om te groeien

  Door ons te richten op wat essentieel is, elimineren we verspilling en beheren we onze middelen zorgvuldig om ruimte te creëren om te groeien. Dit vormt de basis van wendbaarheid en het kweken van nieuwe ideeën voor de toekomst.

 • Competitie verwelkomen

  We verwelkomen de concurrentie, zonder ego. Het dwingt ons om ons te verbeteren en onze klanten en de samenleving beter te dienen, waardoor meer waarde en een betere ervaring kan worden gecreëerd.

 • Respect tonen voor mensen

  Geen enkel werk is een eenzame inspanning. Geen enkele baan is een individuele inspanning. We halen het beste uit diverse perspectieven, transformeren verschillen in kracht als één team. Met een fundamenteel respect voor mensen creëren we een omgeving waarin iedereen zich welkom, veilig en gehoord voelt, en waar iedereen het beste kan bijdragen aan betekenisvolle doelen.

 • Mensen bedanken

  We danken ons bestaan aan onze klanten, leden, partners, belanghebbenden en gemeenschappen. We zeggen "dank je" tegen iedereen die we vandaag tegenkomen.

* Genchi Genbutsu (Nederlands: Zelf gaan kijken): De beste praktijk is om de plaats of het proces waar het probleem zich voordoet zelf te bekijken om het probleem sneller en effectiever op te lossen. Om problemen te begrijpen, feiten te bevestigen en diepgaande oorzaken te analyseren.

* Kaizen (Nederlands: Continue verbetering): Een filosofie die helpt om maximale kwaliteit, eliminatie van verspilling en verbeteringen in efficiëntie te waarborgen, zowel in termen van apparatuur als van werkprocedures. Kaizen-verbeteringen in gestandaardiseerd werk helpen de productiviteit op elke werkplek te maximaliseren.

 • De Gedragscode van Toyota

  TME streeft ernaar zijn activiteiten met de hoogste integriteitsnormen uit te voeren. De Gedragscode van Toyota organiseert de fundamentele attitudes die nodig zijn voor mensen die in het bedrijf en in de samenleving werken, door een beschrijving te geven van basisgedragingen. Het specificeert ook wat van werknemers wordt vereist en waar rekening mee moet worden gehouden. Naast de Toyota Weg 2020 is het essentieel dat elke werknemer de Leidende Principes bij Toyota toepast en zijn sociale verantwoordelijkheden op zich neemt.

We moedigen u aan om eventuele zorgen te uiten, in een veilige en vertrouwelijke omgeving.
We bieden u verschillende manieren om eventuele zorgen te melden:

i. Via onze klokkenluider hotline:

       1. Per telefoon: Telefoonnummers - SafecallOpens in new window

       2. Online: Incident melden en bijwerken - SafecallOpens in new window

ii. Door contact op te nemen met onze Compliance Officer: karel.de.wilde@toyota-europe.com