1. Discover Toyota
  2. Beyond Zero
  3. WLTP

Worldwide Harmonized Vehicle Test Procedure

Helemaal klaar voor WLTP
Zaterdag 1 september is in België de WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Testing procedure) ingevoerd. Deze nieuwe testmethode benadert beter het werkelijke verbruik en de uitstoot van auto’s in de dagelijkse praktijk. Als gevolg van deze methode stijgen de uitstootcijfers, waardoor wagens hoger belast kunnen worden. Voor Toyota-modellen valt de stijging gelukkig mee. Bovendien is Toyota bij de eerste merke om volledig WLTP-proof te zijn. Alle Toyota modellen werden getest en gehomologeerd volgens de nieuwe WLTP en zijn helemaal klaar voor verkoop en immatriculatie.

“Net daarom valt de stijging nogal mee voor Toyota modellen”, verklaart Nico Van Hauwermeiren, sales director Toyota Belux. “Toyota heeft altijd al ingezet op wagens die minder verbruiken en minder uitstoten. Reeds in 1997 introduceerden we de eerste hybride wagens op grote schaal en vandaag zijn meer dan de helft van alle wagens die we verkopen, hybride. Voor de C-HR, zijn 76% van alle verkochte examplaren hybrides. Geen enkele andere constructeur verkoopt zoveel hybride wagens als Toyota.

Er zijn er ondertussen wereldwijd al 12 miljoen van verkocht. Ook onze benzine-modellen zijn zuinig en voor een heel aantal modellen zullen we geen diesel-motoren meer aanbieden: Aygo, Yaris, Auris, C-HR, en binnenkort ook de RAV4. Het is bekend dat hybride motoren minder verbruiken en ook minder CO², NOX en minder fijn stof uitstoten. Dus niet alleen voor particulieren is Toyota Hybride een goed alternatief, ook bedrijven kunnen er hun voordeel uithalen. Zeker als in de zeer nabije toekomst WLTP uitstootnormen zullen gebruikt worden om bv. fiscale aftrekbaarheid of voordeel van alle aard te berekenen.

Toyota en het nieuwe WLTP-protocol

Toyota is één van de grootste autofabrikanten ter wereld. Toyota wil de CO²-uistoot van de verkochte auto’s verminderen met 90% tegen 2050 en is marktleider in hybride wagens. In 1997 introduceerde Toyota de eerste hybride wagen voor verkoop op grote schaal, de Prius. Vandaag biedt Toyota een volledig gamma hybride wagens aan, vanaf de Yaris over de Auris tot de RAV4. In België zijn meer dan 50% van alle verkochte wagens bij Toyota hybride. In 2015 bracht Toyota de Mirai op de markt, een wagen op waterstof.

Wat verandert er met WLTP?

Andere genormaliseerde testprocedures

Emissiemeting met het oog op afstelling van individuele voertuigen

Langere afstanden voor de testcycli

Hogere testsnelheden

Meer realistische rijstijl

Langere duur voor de testcycli

Belangrijkste verschillentussen de twee testprocedures


NEDC VS WLTP 
  NEDC  WLTP 
Duur cyclus 20 minuten 30 minuten
Afstand cyclus 11 kilometer 23,25 kilometer
Rijfasen 2 fasen, 66 % in de stad en 34 % buiten de stad 4 dynamische fasen, 52 % in de stad en 48 % buiten de stad
Gemiddelde snelheid 34 km/u 46,5 km/u
Maximumsnelheid 120 km/u 131 km/u
Invloed van optionele uitrusting NEDC houdt geen rekening met de impact op de CO2-uitstoot en het energierendement Er wordt rekening gehouden met bijkomende kenmerken (die kunnen variëren van model tot model)
Schakelpunten
Vaste schakelpunten Berekend voor elk voertuig
Testtemperaturen Metingen verricht tussen 20 en 30°C Tests verricht bij 23 °C, CO2-uitstoot gecorrigeerd naar 14 °C

 

Emissie in de praktijk

 
Om een wagen te kunnen inschrijven in België, moet deze vanaf 1 september 2018 getest en gehomologeerd zijn volgens de nieuwe WLTP-testmethode. Deze methode werd ingevoerd om beter betrouwbare en meer realistische uitstoot- en verbruikscijfers te kunnen communiceren. De nieuwe testprocedures hebben een langere duurtijd, betreffen een langere afstand, worden afgenomen per model en houden rekening met opties. De bedoeling van de WLTP is uiteindelijk ook dat auto-constructeurs minder vervuilende auto’s gaan bouwen, die ook minder verbruiken.
 

 

Meest gestelde vragen

WLTP is de afkorting van "Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure" (Wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen).

Met deze nieuwe testprocedure kunnen meer realistische verbruiks- en emissiewaarden van een voertuig worden gemeten. Vanaf september 2018 moeten alle nieuw ingeschreven wagens WLTP gehomologeerd zijn. Het WLTP-protocol zal geleidelijk de huidige NEDC-procedure (New European Driving Cycle) vervangen.

Verbruik en emissie van een voertuig hangen altijd af van de individuele rijstijl en dus werden wereldwijd een massa gegevens verzameld en gecompileerd voor de WLTP-norm. Aan de hand van deze gegevens zijn er vier representatieve fasen met verschillende gemiddelde snelheden gedefinieerd: langzaam, gemiddeld, snel en zeer snel.

Binnen elk van deze fasen wordt met verschillende intensiteit geaccelereerd, geremd, gestopt enz., om realistische rijsituaties na te bootsen. De combinatie van deze fasen resulteert in de zgn. "rijcyclus".

Het brandstofverbruik wordt vermeld voor vier verschillende rijsituaties, met een gecombineerde waarde voor benzinewagens, dieselwagens, hybrides en plug-in hybrides.

Door de invoering van de WLTP-testprocedure zullen de aangegeven verbruiks- en emissiewaarden de waarden in de praktijk meer benaderen.

Bovendien houdt de WLTP-testprocedure rekening met individuele, optionele uitrustingen (bv. winterbanden of schuifdak), wat bijdraagt tot meer realistische waarden omdat die zijn gebaseerd op de individuele configuratie van uw wagen.

Tegelijkertijd resulteert dit echter ook in hogere verbruiks- en CO2-waarden van wagens met een verbrandingsmotor en een kleinere autonomie van elektrische wagens (met inbegrip van plug-in hybrides). Hierdoor kunnen ook meer wagens in aanmerking komen voor een CO2-belasting. WLTP-gehomologeerde wagens worden echter nog altijd belast op basis van de NEDC-norm. Op korte termijn verandert er dan ook niets aan de heffingen op basis van de CO2-uitstoot (verkeersbelasting, VAA).

Wagens worden gehomologeerd aan de hand van een set genormaliseerde parameters, met name de testcyclus. Met een eenvormige homologatieprocedure kan ook het verbruik en de CO2-uitstoot van verschillende voertuigen onderling worden vergeleken. De NEDC (New European Driving Cycle), die sinds 1992 werd gehanteerd, wordt vanaf september 2018 vervangen door de WLTP.

De vorige NEDC-procedure was weinig representatief voor de reële gebruiksomstandigheden. De verbruikswaarden conform WLTP zullen dan ook veel dichter bij de effectieve verbruikswaarden liggen.

Het nieuwe WTLP-protocol heeft geen enkele invloed op het brandstofverbruik van uw wagen. De WLTP-testprocedure resulteert in een hogere CO2-uitstootwaarde in g/km dan NEDC voor eenzelfde voertuig omdat de test eenvoudigweg strenger en langer is, m.a.w. WLTP is betrouwbaarder. Een hogere CO2-uitstootwaarde impliceert bijgevolg geen hoger brandstofverbruik maar is wel realistischer omdat de wagens op een andere manier worden getest.

Vermelding van de WLTP-waarde voor klanten vanaf:

  • 1 januari 2019 voor personenwagens
  • 1 januari 2020 voor bedrijfsvoertuigen