1. Electrified
  2. Waterstof Auto

Waterstof voor iedereen

Een brandstof ten dienste van de toekomst

Waterstofvoertuigen vormen de kern van de nieuwe generatie elektrische voertuigen. Deze nieuwe technologie wordt aangedreven door een chemische reactie tussen waterstof en zuurstof in een brandstofcel, in plaats van door de verbranding van fossiele brandstoffen. Oorspronkelijk ontwikkeld voor gemotoriseerde ruimtevaartuigen, worden brandstofcellen nu gebruikt voor een bredere toepassing.

Toenemende waterstofvoorziening in Europa

 
Waterstofmobiliteit Europa (H2ME) is een belangrijk project voor de ontwikkeling van het eerste echte pan-Europese netwerk van waterstoftankstations. Dit is een enorme stap voorwaarts voor Hydrogen Corporation: bestuurders van waterstofvoertuigen zullen toegang krijgen tot een veel dichter netwerk van tankstations.


Het H2ME-project heeft tot doel de technische en commerciële vooruitgang van waterstofvoertuigen, het netwerk van tankstations en productietechnologieën te demonstreren door het aandeel van waterstofvoertuigen in het Europese wagenpark drastisch te vergroten.
  • Het project heeft financiële steun ontvangen van de Gemeenschappelijke Onderneming Brandstofcellen en Waterstof 2 in het kader van subsidieovereenkomsten nr. 671438 en nr. 700350, en wordt ondersteund door het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon 2020, de nieuwe Europese Onderzoeksgroep Brandstofcellen en Waterstof Europa ("N. ERGHY") en Waterstof Europa.

MEER INFORMATIE OVER ONZE ELEKTRISCHE MODELLEN

De Toyota-hybride De plug-in hybride 100% elektrisch