Onze Environmental Challenge 2050, die we in 2015 aankondigden, bestaat uit zes afzonderlijke ‘uitdagingen’ die ieder aspect van onze activiteiten bestrijken: van de ontwikkeling van nieuwe producten en technologieën tot onze rol als facilitator om mensen en gemeenschappen te informeren en te helpen hun natuurlijke omgeving te verbeteren.

Uitdaging 1

Nieuwe voertuigen zonder CO2-uitstoot

Met de uitdaging ‘Nieuwe voertuigen zonder CO2-uitstoot’ willen we de CO2-uitstoot van onze voertuigen tegen 2050 met 90% terugdringen ten opzichte van het niveau in 2010.

Dat zullen we doen door de brandstofefficiëntie van onze traditioneel aangedreven modellen te verbeteren en de ontwikkeling van een nieuwe generatie voertuigen met weinig of geen CO2-uitstoot te stimuleren, zoals hybride, plug-in hybride, elektrische en brandstofcelvoertuigen.

Auto’s die schonere, alternatieve brandstoffen gebruiken, hebben alleen impact wanneer ze op grote schaal ingang vinden bij het publiek. Daarom zullen wij ze overal aanbieden en ijveren voor de ontwikkeling van de infrastructuur – tankstations en laadpunten, bijvoorbeeld – die nodig is om ze te kunnen gebruiken.

Uitdaging 2
Levenscyclus zonder CO2-uitstoot

Met onze uitdaging ‘Levenscyclus zonder CO2 uitstoot’ willen we meer doen dan alleen de CO2-uitstoot terugdringen wanneer we auto’s bouwen en onze klanten ermee rijden.

We willen de CO2-uitstoot afbouwen in de productie van de materialen en onderdelen die we gebruiken, in onze logistieke activiteiten en in de verwerkings- en recyclagemethodes die worden gebruikt wanneer onze auto’s het einde van hun levenscyclus bereiken.

Dat zullen we doen door milieuvriendelijkere auto’s te ontwerpen, die grondstoffen met een kleinere koolstofvoetafdruk en minder onderdelen gebruiken. We zullen meer gebruikmaken van biomaterialen uit hernieuwbare bronnen en onze voertuigen makkelijker te demonteren en recycleren maken.

Uitdaging 3
Fabrieken zonder CO2-uitstoot

Auto’s stoten niet alleen CO2 uit wanneer u ermee rijdt, maar ook tijdens de productie in onze fabrieken.

Om mee te strijden tegen de klimaatverandering hebben wij een strategie om de CO2-uitstoot van onze productievestigingen tot nul te herleiden. We willen in de eerste plaats de technologieën die we gebruiken verbeteren en overstappen op alternatieve stroombronnen.

We zullen onze productieprocessen rationaliseren en inkorten, zodat ze minder CO2 genereren. We zullen onze gebouwen energie-efficiënter maken en een beroep doen op hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, en op koolstofarme energiebronnen, zoals waterstof.

Uitdaging 4
Watergebruik terugdringen en optimaliseren

Wereldwijd neemt de behoefte aan water snel toe. Het is dan ook levensbelangrijk dat we de watervoorraden op peil houden door minder water te gebruiken bij het vervaardigen van onze producten en zoveel mogelijk water te hergebruiken.

In onze productievestigingen beginnen we regenwater op te vangen, zodat onze fabrieken minder grond- of leidingwater moeten gebruiken. We ontwikkelden ook zuiveringsmethodes, zodat we het water dat we toch gebruiken, nogmaals kunnen gebruiken of veilig weer in omloop kunnen brengen.

Aangezien de waterhuishouding sterk verschilt in de uiteenlopende delen van de wereld waar wij actief zijn, zullen we bij onze maatregelen rekening houden met de lokale noden.

Uitdaging 5
Een recyclagemaatschappij en -systemen tot stand brengen

Door stijgende bevolkingsaantallen, economische groei en het verlangen naar een comfortabele levensstijl staan natuurlijke hulpbronnen onder druk en neemt de afvalberg toe.

Wij willen mee bouwen aan een maatschappij die een ideale combinatie van hulpbronnen en recyclage toepast, door ons toe te leggen op vier domeinen: meer gebruikmaken van milieuvriendelijke materialen; onderdelen ontwerpen en gebruiken met een langere levensduur; doeltreffendere en betere recyclagetechnologieën ontwikkelen; en meer van de gerecupereerde materialen van een afgedankt voertuig gebruiken bij de bouw van nieuwe voertuigen.

We hebben meer dan 40 jaar ervaring met ideeën en innovatie in dit domein en engageren ons om in de toekomst nog betere resultaten te behalen.

Uitdaging 6
Een maatschappij in harmonie met de natuur tot stand brengen

Om ons samengaan met onze natuurlijke omgeving te vrijwaren en verbeteren, moeten we onze wouden en andere waardevolle ecosystemen beschermen.

Wij voeren overal ter wereld en op alle niveaus van onze organisatie grote en kleine projecten in het kader van onze doelstelling om ‘gemeenschappen te verrijken’. Zo organiseren wij herbebossings- en boomplantacties, vergroeningsprogramma’s en andere milieu-initiatieven binnen en buiten onze vestigingen.

De ervaringen die we daarbij opdoen, zullen we gebruiken om actief bij te dragen aan een betere milieu-opvoeding en sensibilisering om mee te bouwen aan een maatschappij waarin mensen in harmonie leven met de natuur.

Meer over

Wheel Park Wheel Park Met de onthulling van ’s werelds eerste skatebaan voor rolstoelatleten benadrukt Toyota zijn inzet om steeds betere mobiliteit te leveren voor iedereen. Para Tech Para Tech Ingenieurs van Toyota en Andrea Eskau, winnares van meerdere gouden medailles op de Paralympische Spelen, hebben samengewerkt om de grenzen van het mogelijke te verleggen in de wielersport. De nieuwe Toyota PROACE CITY en PROACE CITY VERSO De nieuwe Toyota PROACE CITY en PROACE CITY VERSO Klaar voor het echte werk Toyota RAV 4: hybride, punt uit! Toyota RAV 4: hybride, punt uit! 1994-2019: 25 jaar evolutie van de Toyota RAV4. De Toyota RAV4 werd aanvankelijk ontworpen als een compacte SUV voor de betere stadsbuurten. Het model werd uitgerust met een steeds krachtiger benzinemotor en daarna, op vraag van de klanten, met een dieselmotor. Ook de recente hydridemotoren zijn een kolfje naar zijn hand.
Cookiebeleid

Wij gebruiken cookies op onze website om u een betere service aan te bieden en om u in het kader van legale acties te contacteren. Indien gewenst, blijft u de website gebruiken zoals u gewoon bent, of wijzig hier hoe uw cookie-instellingen.

Aanvaard alle cookies of stel uw voorkeuren in door te klikken op de betreffende knop.