Toyota Fund for Europe

Echte verandering op lokaal niveau bewerkstelligen

Groei in harmonie met de omgeving en maatschappij is de enige manier voor ons bedrijf om duurzaam te zijn.

Als een van ’s werelds grootste autofabrikanten, met activiteiten in meer dan 170 landen, willen we een maatschappelijk betrokken onderneming worden, die bewonderd wordt door alle lokale gemeenschappen waarin we opereren.

Om dit doel te bereiken, geven we financiële en praktische steun aan projecten die de inwoners van onze gemeenschappen een beter en duurzamer bestaan proberen te bieden. Milieu, verkeersveiligheid en technisch onderwijs krijgen daarbij voorrang.

/
Iets terugdoen voor de lokale gemeenschap

In Europa proberen we dit doel op twee manieren te bereiken.

Het Toyota Fund for Europe (TFfE) is op pan-Europees niveau actief om projecten te steunen die in verschillende Europese landen of regio’s worden uitgevoerd.

Tegelijkertijd steunen lokale dochterondernemingen van Toyota lokale projecten die in hun eigen land of regio worden uitgevoerd.

Toyota Fund for Europe: meer dan alleen financiële hulp

Voor TFfE is financiële steun slechts een deel van de oplossing. We zoeken partners met wie we kunnen samenwerken. De inzet van onze vaardigheden en middelen kan een groot verschil maken voor uw project.

Deze betrokkenheid kan allerlei vormen aannemen, zoals training, kennisoverdracht, materialen en zelfs mankracht. We zijn altijd op zoek naar nieuwe projecten om te steunen.

/
Sinds 2005 hebben we € 56 miljoen geïnvesteerd in projecten in heel Europa.
/
We hebben meer dan 2000 lokale initiatieven gesteund.
Dien een steunaanvraag in

Elk lokale dochteronderneming van Toyota werkt met eigen financiële middelen om lokale projecten te steunen. Uw voorstel wordt door de lokale dochteronderneming van Toyota beoordeeld volgens haar eigen selectiecriteria.

U kunt het hele jaar door een steunaanvraag indienen. Neem contact op met uw lokale Toyota-dealer om de dichtstbijzijnde dochteronderneming van Toyota te vinden en meer informatie te krijgen.

Onze drie aandachtsgebieden
Het milieu: een holistische benadering

Bij Toyota beseffen we dat de groei van onze onderneming afhangt van het succes van duurzame mobiliteit. Dat heeft ons ertoe gebracht om innovatieve oplossingen te ontwikkelen, zoals de Prius met hybride aandrijving en de Mirai met brandstofcel. We zijn ons ook ervan bewust dat ingrijpen in de levenscyclus van onze producten niet genoeg is om de huidige milieuproblemen op te lossen.

TFfE helpt door samenwerkingen tot stand te brengen, zodat mensen kennis kunnen delen over milieuoplossingen die nu beschikbaar zijn. Samen kunnen we helpen om deze problemen op te lossen.

/
Aandachtsgebied – Milieu
Verkeersveiligheid: een gedeelde verantwoordelijkheid

Mobiliteit is essentieel voor de kwaliteit van het bestaan. Toch eisen verkeersongevallen elk jaar tienduizenden levens in Europa. Als we willen dat auto’s maatschappelijk geaccepteerd blijven, moeten de veiligheidsproblemen aangepakt worden. Als grote autofabrikant hebben wij ook een duidelijke verantwoordelijkheid om deze veiligheidsproblemen aan te pakken en het aantal ongevallen, gewonden en doden te verminderen.

Voor echt duurzame mobiliteit moeten we de veiligheid verhogen door betere auto’s te maken, een veiligere verkeersomgeving tot stand te brengen en weggebruikers te leren om hun weggedrag te verbeteren. Dit vereist dat regeringen, non-profitorganisaties, onderwijsinstellingen en autofabrikanten samenwerken om positieve verandering te bewerkstelligen.

TFfE helpt hierbij door mensen bewust te maken van verkeersveiligheid en oplossingen voor de veiligheid van auto’s, verantwoordelijk rijgedrag en een veilige weginfrastructuur te bevorderen.

/
Aandachtsgebied – Verkeersveiligheid
Onderwijs: investeren in toekomstige generaties

Onderwijs is een belangrijk middel voor toekomstige generaties om kennis en vaardigheden te verwerven, of het nu gaat om kennis van het milieu, bewustzijn van verkeersveiligheid of methoden om problemen op te lossen.

Met name technisch onderwijs brengt mensen fundamentele vaardigheden bij waar toekomstige generaties volgens ons van zullen profiteren, of ze die vaardigheden nu in een autofabriek of ergens anders toepassen. Wij geloven dat het onderwijsniveau en de vakbekwaamheid bepalend zijn voor toekomstige voorspoed en duurzaamheid.

TFfE helpt door projecten te steunen die toekomstige generaties leren welke verkeersveiligheids- of milieuproblemen er zijn en hoe ze die kunnen oplossen of projecten waarbij Toyota zijn technische kennis kan delen met toekomstige ingenieurs of technici.

/
Aandachtsgebied – Technisch onderwijs
Praktijkvoorbeelden van projecten

Maak kennis met onze initiatieven in heel Europa

Steun voor technisch onderwijs in Turkije

Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT), een van onze Europese productiebedrijven, begon in 2006 nauw samen te werken met technische hogescholen en faculteiten voor ingenieurswetenschappen. Sindsdien heeft TMMT aan onderwijsinstellingen in Turkije ongeveer 100 auto’s en 1000 motoren en transmissiesystemen gedoneerd ten behoeve van het technisch onderwijs.

De laatste drie jaar zijn 62 auto’s, 109 motoren en 124 transmissies geleverd aan scholen in 31 Turkse steden die een ingenieursopleiding of een autotechnisch laboratorium hebben. Ter ere van deze mijlpaal heeft TMMT vertegenwoordigers, schooldirecteuren en leraren van 22 scholen uitgenodigd om een ceremonie in zijn conferentieruimte bij te wonen.

/
Donatie van materiaal voor het technisch onderwijs.
Milieuexcursie voor kinderen in Turkije

TMMT’s milieuexcursie is enorm populair onder kinderen in de stad Adapazarı, waar TMMT is gevestigd. Tijdens deze excursie kijken de kinderen naar leerrijke presentaties en milieufilms en nemen ze kennis van onze activiteiten als milieuvriendelijke autofabrikant. Daarna bezoeken ze onze productieafdelingen, waterzuiveringsinstallatie en zonne-energiecentrale.

Onze werknemers zetten zich graag in voor dit project en vinden het vooral leuk om het afvalscheidingsspel met de kinderen te spelen! Sinds de start hebben bijna 5000 kinderen van scholen in het district Adapazarı meegedaan aan de milieuexcursie.

/
Milieuexcursie – bomen planten.
Wedstrijd voor technische projecten in Turkije

TMMT zet zich in om jonge techniekstudenten te steunen, hun innovatieve ideeën aan te moedigen en hun R&D-competenties te stimuleren. In dit verband trad TMMT op als cosponsor van de 9de wedstrijd voor technische projecten voor leerlingen van middelbare scholen, die in samenwerking met de nationale onderwijsdirectie in Sakarya werd gehouden.

In de twee categorieën, ‘Milieu’ en ‘Automatisering’, werden 360 projecten ingediend door 700 leerlingen. Tijdens de prijsuitreiking bij TMMT werden de 77 winnende leerlingen en hun scholen in het zonnetje gezet door de directie van TMMT. Sinds de start hebben 4000 leerlingen deelgenomen aan deze wedstrijd.

/
Wedstrijd voor technische projecten – handen schudden met de winnaar.
Kinderen bewust maken van de natuur in Groot-Brittannië

SLM Toyota, de dealer voor East Sussex, beloonde het wildetuinproject van de Glyne Gap School onlangs met een donatie van Toyota. Het project wil een ruimte voor de leerkrachten inrichten als onoverdekt klaslokaal waar ze les kunnen geven over onderwerpen als de natuurlijke leefomgeving en kleine beestjes. Het is ook de bedoeling dat er verhalen over het milieu worden verteld, muziek wordt gemaakt en toneelvoorstellingen worden gegeven.

Op bepaalde zaterdagen wordt de wilde tuin ook gebruikt voor zogeheten familiedagen, waarop de leerlingen hun milieuactiviteiten aan familieleden kunnen laten zien. De donatie stelt de school in staat om alle benodigde onderwijsvoorzieningen, waaronder een betere toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, in de tuin te realiseren.

/
Glyne Gap School krijgt geld van Toyota voor een betere toekomst.
Gezinnen helpen om een moerasgebied in Groot-Brittannië te ontdekken

Toyota geeft graag financiële hulp aan de Staffordshire Wildlife Trust in Groot-Brittannië, die een populair natuurreservaat tot ontwikkeling wil brengen. De organisatie gebruikt het geld om een nieuw bezoekerspad aan te leggen in de Doxey Marshes, een 120 hectare groot moerasgebied in de buurt van Stafford. Onderdeel van het pad is een reeks houten palen met borden waarop planten- en diersoorten zijn afgebeeld die in het reservaat voorkomen.

De moerassen, waar meer dan 200 soorten vogels wonen, zijn aangewezen als een gebied van bijzonder wetenschappelijk belang. W.R. Davies Toyota in Stafford heeft onlangs een aantal Toyota’s geleverd aan de natuurbeschermers van de organisatie.

/
Natuurbeschermers met een Auris die hun organisatie heeft gekregen.
Britse scouts helpen bij de voorbereiding op hun jamboree in Japan

Meer dan 50 gidsen en verkenners uit Surrey kregen inzicht in de Japanse cultuur tijdens een activiteitendag die in november 2015 in het hoofdkantoor van Toyota GB werd georganiseerd. Het evenement hielp de scouts om zich voor te bereiden op hun reis naar Japan, waar de 23ste Wereldjamboree werd gehouden, en gaf hen de kans om wat extra reisgeld voor zichzelf in te zamelen.

De scouts werden hiermee beloond voor hun hulp bij het opruimen van het terrein rond de kantoren van Toyota GB als onderdeel van zijn lopende project om de biodiversiteit te bevorderen. Daarnaast werd een bijdrage aan het Surrey County Jamboree Fund gegeven om de algemene materieelkosten te dekken.

/
Toyota helpt scouts uit Surrey om zich voor te bereiden op de Wereldjamboree in Japan.
Creatief herstel van wetlands in Hongarije

Toyota werkt samen met het WNF en het dorp Tiszatarján aan een uniek, door de gemeenschap uitgevoerd natuurbeschermingsproject langs de rivier de Tisza in het noordoosten van Hongarije. Het doel is om bij te dragen aan het behoud van de natuurlijke wetlands en graslanden in de uiterwaarden van de rivier. Het gebied is van belang voor essentiële soorten, zoals de witstaartarend, de zwarte ooievaar, de bever, het Hongaarse steppenrund en de waterbuffel.

Het project vergroot ook het bewustzijn van ecosysteembeheerpraktijken en helpt de lokale gemeenschap om bio-energie op te wekken. Dit zeer praktische model heeft de potentie om elders in de wereld gekopieerd te worden.

/
Waterbuffels in de uiterwaarden van de rivier.
Green Generation-programma in Hongarije

Toyota steunt het Green Generation-mentorprogramma van het WNF. Bij dit project, dat op milieu en duurzaamheid is gericht, volgen kinderen een trainingsprogramma van een jaar om hun kennis te vergroten van twee aandachtsgebieden: biodiversiteit en de slimme stad. De kinderen wordt geleerd om zich als actieve burgers op te stellen, anderen te mobiliseren en een groene gemeenschap op te bouwen.

Aan het project wordt deelgenomen door 24 kinderen van 14 tot 16 jaar uit heel Hongarije. Ze leren door spellen te doen, oefeningen te maken, aan rollenspellen deel te nemen, projecten te ontwikkelen en onderzoek te doen. Het programma omvat excursies, workshops op school en een aantal taken die ze thuis moeten uitvoeren.

/
Herfstwandeling met het Green Generation-programma van het WNF/Fotoverantwoording © WNF/Visnyovszky Ágota.
Europese kinderen gaan vanaf jonge leeftijd op de groene toer

Om de biodiversiteit te bevorderen, moedigt Toyota Europese schoolkinderen aan om hun natuurlijke omgeving te verkennen en onderzoeken. Het project is een initiatief van TME, de Foundation for Environmental Education en Kew Gardens om het biodiversiteitsonderwijs op scholen in heel Europa te steunen. We financieren de vertaling van het lesmateriaal voor scholen in hun eigen taal.

Op deze manier hopen we jonge mensen aan te moedigen om te pleiten voor het behoud van de lokale biodiversiteit en om activiteiten op dat gebied te bevorderen. Het initiatief is gebaseerd op het project ‘The Great Plant Hunt’, dat met financiering van de Wellcome Trust door Kew Gardens wordt gecoördineerd.

Meer over Toyota

Geboren uit de WRC | De nieuwe Toyota GR Yaris Geboren uit de WRC | De nieuwe Toyota GR Yaris Maak kennis met de nieuwe Toyota GR Yaris. Deze auto is ontwikkeld met de kennis van het World Rally Team van TOYOTA GAZOO Racing en heeft een nieuwe GR-vierwielaandrijving.  Toyota Yaris : Auto van het Jaar 2021 Toyota Yaris : Auto van het Jaar 2021 De gloednieuwe Toyota Yaris is uitgeroepen tot Europese Auto van het Jaar 2021! Zij vertrouwen op de wereldleider in Hybride. Zij vertrouwen op de wereldleider in Hybride. 92% van de bestuurders van een Toyota Hybride zou opnieuw dezelfde keuze maken! Ontdek waarom. Toyota presenteert: Driven Toyota presenteert: Driven Gedreven is een reeks verhalen over mensen en wat hen drijft in hun persoonlijke leven. Een drang om te winnen. Een drang naar perfectie. Een drang naar avontuur.