Wat is waterstof?

Een inleiding over waterstof

Waterstof is schoon, veilig en overal om ons heen. Het is zelfs zo algemeen dat het 70% van alle materie in het universum vormt. En doordat het in zulke grote hoeveelheden aanwezig is, kan het lokaal worden gewonnen.

Wat betreft de omzetting van energie, is waterstof twee tot drie keer zo efficiënt als conventionele brandstoffen, wat in feite betekent dat een auto verder kan rijden op minder brandstof. En omdat schoon water het enige bijproduct is, stoten auto’s op waterstof totaal geen CO2 (of andere schadelijke gassen, zoals HC, CO en NOx) uit.

Hoe komen we eraan?

In zuivere vorm is het een onzichtbaar, reukloos, niet-giftig gas dat lichter is dan lucht. Maar omdat waterstof van nature niet voorkomt in deze vorm, moeten we het eerst winnen. Voordat we het kunnen gebruiken, moeten we het dus eerst scheiden.

Dat kan op verschillende manieren, zoals stoomreforming en vergassing, maar er is één proces dat op grote schaal wordt gebruikt in Europa: elektrolyse. Bij deze methode wordt een elektrische stroom door water geleid, waardoor waterstof vrijkomt als gas.

En wanneer we elektriciteit uit hernieuwbare bronnen gebruiken, kunnen we deze schone brandstof nog groener maken.

/
Waterstof en de brandstofcel

Voor de omzetting van waterstof in elektriciteit hebben we een brandstofcel nodig. Toyota’s nieuw ontwikkelde brandstofcel wekt energie op door de reactie tussen waterstof en zuurstof, waarbij alleen water wordt uitgestoten. Dit proces, dat razendsnel gaat, voedt de elektromotor die de auto aandrijft.

/